Foreløbig er det kun Toveshøjs beboerdemokrater, der har kunnet gå rundt i en stor model af afdelingen for at se, hvordan det vil virke med nye boliger imellem blokkene.
Da Toveshøjs beboerdemokrater så ideer til de nye boliger i model-form, var reaktionen hos flere, at de nye boliger kommer meget tæt på – altså en bekymring om der kan opstå uønsket indkig mellem boligerne.
Suna Cenholt, rådgiver på renoveringsplanen, siger, at der ikke findes nogen egentlig standardnorm om, hvornår der er for mange gener med indkig. Man forholder sig til de enkelte projekter, og alle byggeregler naturligvis vil blive overholdt, understreger hun.
Sikrer penge til renovering
Fordelen ved at sige ja til en fortætning er, at salgsprisen for jorden kan bruges til renoveringen af lejlighederne – som medfinansiering af den støtte, som er ansøgt fra Landsbyggefonden.
”Og når der i helhedsplanen tales om at bevæge Gellerup og Toveshøj fra boligområde til bydel, så ligger der også i ordet bydel, at der vil komme en tættere bebyggelse. Vi ved bare ikke endnu, hvordan og i hvilket omfang det skal være, det er netop det vi er ved at undersøge bl.a. via den store områdemodel,” siger Suna Cenholt, som er partner i Pluskontoret.
Renovering: gangbroer væk
Arbejdet med at forberede den store renovering af blokke og lejligheder er så småt gået i gang.
Gellerup.nu glæder sig til at præsentere, hvordan lejlighederne kommer til at se ud, men tegningerne er ikke klar endnu til beboernes bedømmelse. Det planlægges, at i det tidlige forår 2016 skal beboerne tage stilling til renoveringsplanen.
På Toveshøj er det tanken, at gangbroerne i stuesalshøjde – dvs. ved indgangspartierne – skal forsvinde, så man i stedet får indgange i det nuværende kælderniveau.
”Nogle af beboerne har givet udtryk for, at det kan være utrygt at færdes under og omkring gangbroen. Ved at få indgangene ned i terræn får man også et mere naturligt bybillede med boligindgange i samme niveau, som hvor man færdes og parkerer bilen eller cyklen,” siger Suna Cenholt.
Mens det er hensigten at fjerne gangbroerne på Toveshøj, er det mere usikkert, om man Gellerupparken gør det samme. Ifølge Suna Cenholt vil det muligvis kunne ske i de lave blokke i Dortesvej-kvarteret, men hvorvidt de høje blokke bliver bearbejdet på samme måde, afhænger af, hvordan ”pilotblokkene” B7 og B4 vil blive indrettet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.