Skraldesuget på Toveshøj har i år flere gange været stoppet, til stor gene for rigtig mange beboere. I påsken blev det lukket ned, og der er sat containere op ved blokkene.

Hvad var det, der stoppede skraldesuget?
Der ventede en overraskelse for både arbejdsmændene og for afdelingsbestyrelsen, da forstoppelsen blev gravet ud: Gamle madrasser, gulvtæpper, motorcykelstyr, jernstænger, trælister mm. I skakterne må der kun smides køkkenaffald – alt andet hører til containergårdene.

Bestyrelsen ser meget alvorligt på dette problem, fordi det generer beboerne og udgør en kæmpeudgift for os alle.

Bestyrelsen vil i den nærmeste tid prøve på at finde en løsning, og det kan derfor blive nødvendigt at lukke hele opganges skakter i perioder for at lokalisere, hvem der smider andet i skakterne end køkkenaffald. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.