Intet ondt ord om eksperter – men det fungerede godt for ungekonferencen i Gellerup, at der denne dag ikke blev holdt taler af pædagogiske og andre eksperter. Deltagerne var selv eksperterne denne dag.
De fremmødte gav udtryk for, at de fik meget ud af dagen, fordi det var deres egne erfaringer og forslag, der var væsentlige på dagen. De fik brugbare indsigter med sig hjem, de fik sat deres viden ind i nye perspektiver, og de fik dannet gode netværk, sagde flere af deltagerne.
Den helt store udfordring er, at i udsatte boligområde er der 25 procent af de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvordan skal man sætte ind – hvor tidligt skal det ske – hvordan inddrages forældre – skal fagfolk sadle om – og skal de unge ikke selv tage ansvar for deres egen læring?
Løsninger og "indsigter" blev til sidst stillet op i en fælles mindmap, som deler emnerne op i fem temaer, som alle nu kan tage afsæt i.
Ud fra mindmap’en kom der gang i plendumdiskussionen. Her er et par pluk fra debatten:

 • Hver UU-vejleder har for mange unge – der mangler nærvær, og de unge føler sig ikke vejledt og ikke lyttet til.
 • Vi vender hele tiden tilbage til den sociale arv. Man står på bar bund, hvis man ikke har en familie med ressourcer.
 • Individet, og familien, skal tage ansvar for den unges uddannelse
 • Alt for ofte opdages problemet først i gymnasiet. Start i folkeskolen!
 • Unge rollemodeller er godt, men vi skal også have gode forældre-rollemodeller.
 • Lærerne må godt stille krav til dig! Læreren skal tro på eleven, det giver succes.
 • Den unge skal ikke synke ned i utilfredshed med "systemet". Gå dog ind i et netværk eller gå ind i politik! Den unge får empowerment.
 • Lad være med at acceptere, at den unge ikke kan møde til tiden eller vil have dig til at gøre det, som den unge selv skal finde ud af.
 • Unges egne fællesskaber er vigtige, de bygger hinanden op.
 • Bak de unges fremtidsdrømme op – når de er realistiske.
 • Folkeskolen er ikke indrettet til drenge, de gøres til piger, og det reagerer de imod.
 • Hvorfor klarer piger sig bedre i skolen? Fordi de passer deres lektier, mens drengene spiller fodbold eller hænger ud. Det er galt med de kulturelle normer i familierne – forældrene skal stille flere krav til drengene.
 • Forældre betyder alt.

Dagen var arrangeret af det boligsociale arbejde i Gellerup, af Boligsocialnet og af Ung i Aarhus Gellerup-Toveshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.