Selv om der stadig er en gruppe unge, der bekymrer politiet og forældrene, så går det stort set kun fremad med trygheden i Gellerup. Gellerup er så trygt og kriminalitetsfri, at alle andre udsatte boligområder skal forsøge at nå samme mål som Gellerup.
Og det er i høj grad beboernes skyld, at der er så roligt og trygt i Gellerup. Det sagde politikommissær Klaus Hvegholm Møller på Samvirkets kvartalsmøde i tirsdags. Beboere kontakter lokalpolitiet, når der sker et eller andet, og han har indtryk af, at beboerne i Gellerup siger fra over for uro og kriminalitet.
Et af tallene gælder indbrud. Fra 1. januar og indtil nu har der været 17 indbrud i Gellerup-Toveshøj.
”Det er væsentligt færre end i Aarhus som gennemsnit, og det er en utrolig positiv udvikling,” sagde Klaus Møller. I Bispehaven, som hører under lokalpolitiets område, er indbrudsstatistikken lidt højere.
Gellerups mål bliver landsdækkende
Politikommissæren kunne på mødet afsløre, at Gellerup har ramt lokalpolitiets måltal så godt, at Rigspolitiet ønsker at bruge måltallene i alle udsatte boligområder: alle områder skal altså forsøge at nå lige så flotte resultater som Gellerup.
Et af målene var at beslaglægge 50 køretøjer, og det er ovenud opfyldt. Det kan man vurdere som noget godt eller skidt, men i hvert fald er til dato taget 112 køretøjer, både biler, knallerter, ATV-er og andre motoriserede transportmidler.
”Man kan i hvert fald sige, at de er væk fra området nu,” sagde Klaus Møller.
Adfærden i trafikken er stort set det eneste sted, hvor Gellerup falder negativt ud. Der har været 18 færdselskontroller i år, og der er noteret hele 479 forseelser – alt for mange, sagde politimanden.
Han bad om input fra Gellerup til, hvor beboerne mener der er behov for politiets hjælp til at hæve trafikkulturen. Og i samme åndedrag bebudede han yderligere to færdselskontroller i området, inden året er gået.
Bekymrende unge
Klaus Møller nævnte, at politiet har en bekymring med hensyn til en gruppe på 10-15 unge, og de berørte forældre har været til bekymringssamtaler. Han nævnte dog også, at den seneste måned har der ikke været ret meget uro – dog nogle gange i forbindelse med lukketid i City Vest.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.