Sabriin Mohamed kommer tit og laver lektier i lektieklubberne på Tovshøjskolen. I dag kommer hun desuden som Ung Reporter for at interviewe andre i lektieklubben.
Uzair Ahmed (billedet) på 11 år bor på Janesvej. Han fortæller:
”Jeg er blevet klogere! Jeg er blevet bedre til engelsk, tysk og matematik. Jeg er også blevet bedre til at læse.”
Hvad kan du gøre i lektieklubben, som du ikke kan derhjemme?
”Hjemme kan min mor ikke hjælpe mig så meget, for hun er ikke så god til tysk og engelsk.”
Barakat Bokharaie hjælper 11-årige Amiira Yusuf. Hun synes, at lektiehælperne er gode til at hjælpe.
Amiira Yusuf, også 11 år, bor på Edwin Rahrs Vej. Hun er også glad for at komme i lektieklubben:
”Jeg er blevet bedre til at læse og til at regne.”
Hvad kan du gøre i lektieklubben, som du ikke kan derhjemme?
”Jeg kan få lavet mine lektier, fordi hjemme hos mig selv ser jeg bare TV!”
En af lektiehjælperne i dag er Barakat Bokharaie, som selv bor på Toveshøj – på Janesvej. Han er student og arbejder for tiden.
Hvad har du lært mest af ved at være i lektieklubben?
”Jeg har ikke tidligere tænkt over, at der er så mange mennesker, der har brug for hjælp – både voksne og børn.”
Hvad får du ud af at være frivillig i lektieklubben?
”Jeg er glad bare for at få lov at hjælpe. Jeg får også nemmere ved at finde ud af, hvad jeg selv vil i fremtiden.”
Sabriin Mohamed, Edwin Rahrs Vej, kommer selv i lektieklubben for at blive bedre i mange forskellige fag.
”Efter, at jeg er begyndt, er mine karakterer steget markant. Jeg er blevet bedre i naturfagene, engelsk, dansk og matematik.”
Hvorfor kommer du i lektieklubben?
”For at blive 100 gange klogere! Jeg går i 9. klasse, så det betyder meget for mine karakterer, at jeg kommer her. Jeg synes, at jeg får en masse god hjælp her.”