Toveshøj afdelingsbestyrelse besluttede på deres møde i maj ikke at bygge et nyt beboerhus, men at beholde og udvide Tousgårdsladen.
Afgørelsen kommer efter en rapport fra Rambøll og Pluskontoret erklærede, at Laden er i god stand som bygning.
Planerne omfatter en totalrenovering af hele indersiden af bygningen, sådan at kun træskelettet, der i dag er meget markant i den store sal, reetableres i hele bygningen, og kun yderdelene vil stå tilbage.
Vigtig for området
Anett Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen på Toveshøj, siger til gellerup.nu at det er vigtigt for området at bevare Laden og dens udseende: "Nu har den ligget her så længe, så det er rigtigst, at den bliver liggende."
Den kommende Bypark kommer til at have mange af de samme funktioner, som beboerne kom frem til på en workshop for det dengang nye beboerhus på Toveshøj.
Anett fortæller: "Fordi der er et så stort overlap mellem de funktioner, så kan vi forvente en stor integration mellem Byparken og Laden, som bliver meget spændende."
Trygt sted i en tid med forandring
Fordi der er så mange ting der er blevet forandret og bygget til Laden gennem årene, er Anett tryg ved tanken om at det indvendige bliver fjernet:
"Rapporten siger, at den arkitektoniske værdi ikke er så stor, netop på grund af alle ombygningerne gennem tiden, men den kulturhistoriske betydning for området kan ikke nedvurderes." Derfor er Anett enig med Plusarkitekter i, at de indre dele, bortset fra spærene i den store sal, godt kan fjernes, mens yderdelene bevares.
"Laden er en del af områdets sjæl og historie. Derfor skal den bevares, og jeg er glad for, at Rambøll og Plusarkitekter er kommet til den konklusion," siger Anett.
Bredere gangbro
Også gangbroen over Edwin Rahrs Vej forventes at få en opdatering. Fordi Letbanen kommer til at køre i midterrabatten, skal gangbroen alligevel hæves, så Pluskontoret vil gerne have den udvidet, fortæller Anett.
"Gangbroen bliver flyttet nogle meter hen mod Bazaren, og bliver samtidig udvidet til at være omkring 10 meter i bredden. Der kan for eksempel indrettes borde og stole deroppe," fortæller Anett begejstret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.