Aldrig sket før i Gellerupparkens historie.
Det er situationen efter afdelingsmødet i Gellerupparken, hvor et stort flertal af de 136 fremmødte beboere stemte nej boligforeningens budgetforslag for 2018. Det var et budget, som afdelingsbestyrelsen var uenig i, fordi det ville betyde en huslejestigning på 0,9 procent.

Aftenens ordstyrer Keld Albrechtsen var uvis på, hvad der sker, når budgettet ikke er vedtaget. Kommunen er tilsynsmyndighed og vil blive spurgt om, hvordan man kommer videre og får et nyt budget.
Afdelingsformand Youssef Abdul Kader sagde, at så vil man fra afdelingen gerne med, når dette skal drøftes med kommunen.

Youssef Abdul Kader sagde i sin gennemgang af budgettet, at der er blevet færre boligblokke og mindre grønt areal at vedligeholde:

”Der er seks ejendomsfunktionærer færre nu og mindre arbejde at udføre. Men lønbudgettet stiger med ca. to mio. kr. – det er vi ikke enige i, og vi forstår ikke, hvorfor vi skal betale mere. Da vi spurgte administrationen, var svaret, at der er oprettet et synsteam. Men vi mener, at servicelederen godt kan klare de syn. Vi foreslår, at vi stemmer budgettet ned.”

Nødvendigt mandskab
Administrationschef Susanne Witting sagde, at lønbudgettet er lavet ud fra det mandskab, som administrationen mener der som minimum skal være.

”Det er vores arbejdsgiveransvar,” understregede hun. Hun mente ikke, at servicelederen kan nå synsopgaverne, fordi der i forbindelse med fra- og indflytning skal gennemføres fem syn.

Da en beboer spurgte, hvorfor der skal holdes fem syn, nævnte Susanne Witting, at det er nødvendigt i afdelinger med B-ordning, hvor ud- og indflytning ofte sker samme dag. Derfor skal der være et før-syn, fraflytningssyn, indflytningssyn, opfølgning af håndværkere og opfølgning på mangelliste.

Jamal Mohammad fra afdelingsbestyrelsen fandt heller ikke et behov for synsteamet og sagde, at de opgaver kan servicelederen påtage sig. Det har han erfaret, da han selv flyttede.

Youssef Abdul Kader:

”Vi er en stor afdeling, vi kan godt stå alene og lave syn, men vi skal selvfølgelig ændre systemet lidt for at kunne gøre det. Servicelederen kender beboerne og lejlighederne bedre end synsteamet,” sagde han.
Det gav klapsalver fra salen – og et nedstemt budget.  

Der sker meget
Youssef Abdul Kader kom i bestyrelsens beretning ind på de mange projekter i helhedsplanen og nævnte især renoveringerne af Blok B7 samt Blok B4 – den med hullet – og genhusninger i den forbindelse. Blok B4 har fået opsat videoovervågning i byggeperioden.Han kom også ind på problemerne med affaldssuget, som ikke er løst endnu, men driften arbejder hårdt på det.
Han nævnte arealet mellem Edwin Rahrs Vej og Lottesvej, hvor der planlægges ungdomsby og Brabrand Boligforenings kommende hovedsæde. Byggestarten bliver i starten af 2018.

Kader omtalte også Sports- og Kulturcampus med det kommende beboerhus, og han glædede sig over Fossen, som åbnede i august.
Formandskabet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde en hård aften og måtte ofte stikke hovederne sammen under afdelingsmødet. På billedet Abdinasir Jama og Youssef Abdul Kader.
 
Kritik fra næstformanden

Næstformand Nasir Jama omtalte den næste boligsociale helhedsplan, som er løbet ind i forsinkelser, fordi to boligsociale ledere er rejst i år. Han beklagede, at det betyder, at der dermed må siges farvel til en del medarbejdere, og en del projekter fortsætter ikke, før der er vedtaget en ny plan inde i det næste år.
Til sidst afleverede han en kritik af, at afdelingsbestyrelsen ikke føler sig involveret i de mange projekter i den fysiske helhedsplan, eksempelvis Instant City, projekt ’Den gode By’ og flere andre. Det er det modsatte af ”samskabelse”, når man ikke involveres, sagde han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.