"Hvad vil du gøre for socialt udsatte, hvis du kommer i byrådet?"
Det var temaet for et velbesøgt vælgermøde i Livsværkstederne, som netop bruges meget af socialt udsatte fra Gellerup og resten af byen. Omkring 30 tilhørere plus de ni byrådskandidater i panelet fyldte godt op i lokalet, men før de kunne begynde at snakke politik, var der fællessang til "Livstræet", som passer godt til temaet. Første vers lyder:
Der er så meget der kan trykke
gøre dagen trist og grå
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå.
Lad dem lege i livstræets krone…

Der ER meget, der trykker for socialt udsatte, men også meget, der skubbes fra myndighed til myndighed, og alt for mange papirer, der skal skubbes rundt på sagsbehandlernes borde. Alle kandidater var enige om, at sagsbehandlerne – som ifølge en statistik nu bruger 75 procent af tiden på dokumentation og papirer – har for lidt tid til borgerne.
Keld Hvalsø Nedergaard (Enhedslisten) fandt kontrollen af kontanthjælpsmodtagere for nidkær: "Hvis de ansatte har tid til at læse kontanthjælpsmodtagernes Facebook-opslag, så har de for god tid!"
Hjemløse dør – chefer består
Sagen om en psykisk syg aarhusianer, der blev udskrevet fra Risskov Hospital til gaden og døde to dage senere, blev flere gange taget op under diskussionen – og der blev spurgt, hvorfor den ansvarlige stadig har sin stilling.
Fadi Kassem, SF: "Jeg er så træt af, at hjemløse dør, mens cheferne bliver ved magten."
En psykiatribruger, der har været systemet i 27 år og har "gået rundt" til samtlige socialkontorer rundt i kommunen, var glad for Livsværkstederne, og det fik aftenens ordstyrer Simon Kangas Larsen til at spørge kandidaterne, om de vil være med til at oprette flere af sådanne væresteder, hvor man kommer som menneske og ikke som et CPR-nummer.
Det forslag vandt sympati hele vejen rundt. En ansat i psykiatrien, Inger Marie Christensen, foreslog et bedre samarbejde mellem region og kommune, og at angste mennesker kan få et sted at sove, når de behøver det, uden at blive registreret.
Sander Jensen, Alternativt: "Vi skal have ja-hatten på over for sådanne initativer. De skal ikke være kommunale, men vi kan eksempelvis hjælpe med lokaler."
Elise Bjørnholt, Kristendemokraterne: "Vi skal have Housing First (billige hjemløseboliger, red.), de skal have mere hjælp, og psykiatrien skal opprioriteres."
Ali Aminali, Konservative: "Byrådet har besluttet at lave et Psykiatriens Hus (et akut-døgnberedskab med sengepladser), men jeg er bange for, at det bare bliver sengepladser. De psykisk sårbare skal også hjælpes."
Selv om kandidaterne fandt forslagene gode, betonede de også, at socialområdets sidste besparelse nok ikke er set endnu. Så det bliver svært at gennemføre.
Den hårde retorik
Retorikken mod indvandrere og flygtninge fik også en omgang, og Venstres Heidi Bank ønskede ikke at forsvare sin partitop, som hun også mente kører en for hård tone.
Jakob Lavrsen, De Radikale: "Regeringen og Dansk Folkeparti kræver stramninger, der kun skal ramme indvandrerne. Hvis man i stedet byder folk velkomne, tror jeg også, at de tager et medansvar. Den vigtige danske værdi ’tillid’ er politikerne godt i gang med at ødelægge."
Thomas Kold, Nye Borgerlige: "Mennesket er det vigtigste i politik – så må letbanen hellere vente."
Fem af kandidaterne (fra venstre) Hüseyin Arac, Jakob Lavrsen, Jakob Søgaard Clausen, Keld Hvalsø Nedergaard og Sander Jensen.
Hüseyin Arac, Socialdemokratiet: "Integration er en kæmpemæssig opgave. Men vi skal spørge de mennesker, der kommer fra andre lande:’Hvad vil du gerne, og hvad kan du?’ – og så hjælpe dem ud fra dette."
Jakob S. Clausen, Dansk Folkeparti: "Vi mener der kan spares på udgifterne til integration, og pengene kan gå til hjemløse."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.