Mandag var skæringsdatoen for Lykkeskolen. Der ville de finde ud af, om skolen fik tildelt deres tilskud fra Undervisningsministeriet (UVM). Pengene er ikke dukket op og hvis der ikke findes en løsning, går skolen konkurs allerede til august. Lykkeskolen har nu bedt Ombudsmanden om at gå ind i sagen, men de frygter, at svaret fra Ombudsmanden kommer for sent til at forhindre en konkurs.

Forlænget svarfrist

Lykkeskolen fik af UVM tildelt en yderligere svarfrist den 28. juni, da de i deres oprindelige svar (med frist den 21. juni) anførte, at de havde haft for kort tid til dette, hvor de dog fuldt står inde for detaljerne.
Men pga. manglende aktindsigt (detaljer følger nedenfor) blev vigtige elementer udeladt. Derfor har Lykkeskolen lavet endnu et svarskrift, som ses som et supplement og ikke en korrektion ift. det forrige.

”Vi mener, at det samlet er så uprofessionelt, at vi vil bede ombudsmanden om at gå ind i sagen. Ikke for at vurdere selve afgørelsen – som jo er foreløbig og som vi afventer et svar på. Men for at vurdere de metodiske problemer i rapporten – samt de forvaltningsmæssigt problematiske forhold, som vi både her og i det forrige svar har påvist.

Derfor kan sagen og en endelig afgørelse komme til at trække ud. Men da UVM har suspenderet skolens tilskud med virkning fra den 25. juni risikerer skolen af gå konkurs i mellemtiden – hvilket retspolitisk er uholdbart.”

Se hele svaret her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.