Aarhus Kommunes projekt Opgang til Opgang har modtaget tilsagn om i alt 23.363.875 kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.
 
Projektet løber over 4 år og har til formål at forbedre vilkårene for udsatte familier i Gellerup gennem en styrket beskæftigelsesindsats for udvalgte forældre og unge.
 
Udsatte familier skal i højere grad deltage i samfundet og være med til selv at opbygge et stærkere lokalområde. Det er udgangspunktet for projektet Opgang til Opgang, der er en del af Aarhus Kommunes plan for at komme kommunens parallelsamfund til livs.
 
Centralt i projektet er målet om, at de kommunale medarbejdere får tid og mulighed for at opbygge en tæt og tillidsfuld relation til familierne, som giver bedre muligheder for at sætte ind med sociale indsatser og konkrete planer for beskæftigelse, der passer til hver enkelt familie.
 
Tilknytning til arbejdsmarkedet
Projektets fokus er at skabe stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for forældre samt at få flere unge i uddannelse og fritidsjob. Det skal være med til at forbedre familiernes generelle trivsel, sundhed og fremtidige muligheder, og i sidste ende løfte hele lokalområdet. Det forklarer Social- og Beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S):
 
”Vi ved, at beskæftigelse på rigtig mange måder kan være med til at løse op for problemer og skabe bedre forhold for mange af vores udsatte familier.
Men det er jo også sådan, at forskellige sociale problemer i den enkelte familie ofte er med til at spænde ben for en vellykket beskæftigelsesindsats.
 
“Og her tror vi på, at muligheden for at komme helt tæt på de her familier og kigge hele vejen rundt om deres situation kan være med til at gøre forskellen, både for den enkelte familie, og på en større skala også for området som helhed.”
 
“Det kræver selvsagt ekstra meget tid og omhyggelighed og derfor også ekstra ressourcer. Men med den flotte opbakning fra Den A.P Møllerske Støttefond kan vi nu gennemføre projektet i fuld skala, og det er jeg både begejstret og taknemmelig for,” siger Kristian Würtz.
 
Familier opsøges af kommunen
I alt 60 udsatte familier i Gellerup skal efter planen tilbydes at være med til at afprøve og dokumentere metoden. De mange penge skal blandt andet sikre, at Kommunen kan ansætte ti nye medarbejdere samt en teamleder, der i projektperioden skal være tilknyttet projektet.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.