Den Gode Skolegang: Mobning og kammeratskab

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Mobning giver dårlig trivsel og har en negativ indflydelse på børn og unges helbred og udvikling – både på kort og på længere sigt. Derfor er forebyggelse af mobning et centralt fokuspunkt i arbejdet med undervisningsmiljøet i skolerne og i andre fællesskaber, som børn og unge deltager i. Mobning er et socialt fænomen. Når mobning […]

Den Gode Skolegang: Meddelelsesbogen og uddannelsesparathed

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Henrik Helbo Lund fra Børn & Unge vil orientere om, hvad meddelelsesbogen betyder, og hvad hensigten er med den. Meddelelsesbogen er en del af den nye lovgivning om evaluering af eleverne, hvor uddannelsesparathed på sigt også vil komme til at indgå i. Derfor er der også oplysning til forældre om unges handlemuligheder i forhold til […]

Den Gode Skolegang: Online-møde om uddannelse

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Online forældremøde på storskærm i Laden. Webinaret handler om: Hvad er UU og hvad består vores arbejde i Brobygning i 8. klasse Hvad er uddannelsesparathed Uddannelsessystemet (hvilke muligheder er der for ungdomsuddannelse) Åbent hus på ungdomsuddannelserne og Aarhus Skills

Den Gode Skolegang: Besøg på Stensagerskolen

Stensagerskolen Janesvej 2, Brabrand

I dag inviteres du indenfor på Stensagerskolen. Udover en rundvisning på skolen vil du også få information om skolen, dens elever samt hvordan man arbejder – måske også om gåbus- ordningen.

Oplæg om unges misbrug

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Ekspert i misbrug blandt unge, Søren Holm, fortæller om rusmidler (alkohol, hash, tramadol, kokain osv.) Hvilke rusmidler bruger unge? Hvorfor udvikler nogle unge misbrug? Hvad er tegn på misbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som Søren Holm vil svare på til informationsmødet i Laden Som forælder har du betydning for, hvilket forhold dit barn […]

Den gode skolegang: En presset ungdom

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Alle forældre vil deres børn det bedste, og vi lever i en tid med meget stor opmærksomhed på børn og unges trivsel - og måske især på den stigende mistrivsel. Hvordan hjælper vi vores børn godt på vej? Hvordan håndterer vi, at de bliver ældre og måske sværere at snakke med? Hvordan stiller vi de […]

Den gode skolegang: Konflikthåndtering

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Vi får besøg af konfliktmægler Louise Bro Jakobsen, som vil hjælpe os med begreber omkring konflikthåndtering og ikke-voldelig kommunikation i skolen.

Den Gode Skolegang: Konflikthåndtering

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Alle børn kommer i konflikter, og det kan ofte være svært at hjælpe barnet i konflikt-situationen. Konfliktmægler Louise Bro Jakobsen vil gøre os kliogere på konflikthåndtering og ikke-voldelig kommunikation. Vi skal snakke om: Hvordan hjælper man barnet med at håndtere konflikter? Hvordan løser vi konflikter i hjemmet? Hvordan kan vi selv være gode rollemodeller? Oplægget […]

En god start på skolelivet

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Skal dit barn starte i skole til sommer, eller går dit barn i indskolingen, så er denne temaaften noget for dig. Vi får besøg af indskolingsleder Mette Winther Schytz fra Ellehøjskolen, som vil fortælle om den gode skolestart, og hvordan man understøtter ens barns skolegang i indskolingen. Vi kommer blandt andet ind på: Gode rutiner […]

En god start på skolelivet

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Vi får besøg af indskolingsleder Mette Schytz, som vil fortælle om den gode skolestart. Vi skal også snakke om, hvordan man støtter sit barn bedst muligt i indskolingen.

Hvad skal der ske efter 9. eller 10. klasse?

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

UU-vejleder Tenna Bak inviterer til dialog og oplysning for forældre med børn i 9.-10. klasse. Der er fokus på de muligheder, der findes efter afslutningen af 9. og 10. klasse, men også hvilke krav det stiller til barnet og forældrene. Tenna Bak vil komme omkring optagelsesprøve og/eller samtale på ungdomsuddannelserne, hvis barnet f.eks. ikke lever […]

Børn og unges digitale liv

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand, Danmark

Vi får besøg af Anna Svenning fra Børns Vilkår som vil fortælle om børn og unges liv på nettet. Der vil bl.a. være dialog om skærm, skærmtider og sociale medier.