Et nyt samarbejde mellem Y´s-Men Danmark og Fredens Hus i Gellerup skal give millionstøtte til dialogprojekt for børn og unge i folkeskolen. Projektet skal bygge bro mellem livstolkninger og kulturer gennem uddannelse og dialog.

Hvert år udvælger man hos Y’s-Men Danmark et projekt som får særlig opmærksomhed og som modtager en stor del af de midler Y’s-Men Danmark i løbet af året indsamler ved for eksempel loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, koncerter og meget andet.

I 2024-25 er valget faldet på et dialogprojekt, som Fredens Hus i Gellerup ønsker at igangsætte i samarbejde med, VIA University College, Diakonhøjskolen og UngIAarhus. Det er planlagt til at løbe fra 1. august 2024 til 31. juli 2025.

”Når Y´s-Men Danmark har valgt at støtte Fredens Hus´ dialogarbejde i 2024-25, er det på baggrund af vores grundlæggende værdier, der handler om, at mødet mellem mennesker skal ske i respekt for den enkeltes ståsted. Det er det bedste udgangspunkt for at skabe gode liv og gode samfund”, siger Jørgen Kallesen, RDE – Regional Director Elect – hos Y´s-Men Danmark.

Projektet skal i sin kerne fremme dialogen om tro og livstolkning blandt børn og unge, og målet er at bane vejen for demokratisk dannelse og samfundsengagement. Det ambitiøse projekt bliver lanceret i Aarhus Vest med udsigt til senere at blive udrullet på landsplan.

Bestyrelsesformand i Fredens Hus, Niels Hviid, fortæller om projektet:

”Dette projekt er et skridt mod at bygge bro mellem forskellige livstolkninger og kulturer gennem uddannelse og åben dialog”.

Uddannelse af dialogpiloter
I første omgang vil der blive udviklet og gennemført et skoledialogprojekt, der bliver udviklet undervisningsmaterialer og der bliver uddannet unge dialogpiloter, som kan tale i øjenhøjde til folkeskole og efterskoleelever.

Dialogpiloterne skal endvidere agere som ambassadører for dialog i deres private, foreningsmæssige og professionelle liv.

Uddannelsen af dialogpiloter sker blandt andet i samarbejde med UngIAarhus/Next Level, som er et særligt ungdomsskoleinitiativ rette mod 18 til 25-årige.

Målet med projektet er at styrke anerkendelsen af den enkelte elev som en vigtig del af samfunds-fællesskabet”, fortæller dialogmedarbejder i Fredens Hus, Margrethe Vestergaard (i midten af billedet).

Desuden er VIA University College´s uddannelser på Diakonhøjskolen i Aarhus involveret. Her bliver der oprettet tilvalgsmoduler i dialogisk arbejde. De studerende skal blive i stand til at facilitere dialogisk samtale i folkeskolen, foreningslivet og andre steder, hvor mennesker med forskellige livsfortolkninger mødes.

Elever engageres i meningsfulde samtaler
I anden halvdel af projektperioden vil skoledialog-projektet blive udført i praksis.

”Målet er at gennemføre 40 skolebesøg og 40 besøg i Fredens Hus i løbet af foråret 2025. Det vil give enestående muligheder for at engagere eleverne i meningsfulde samtaler om tro og livstolkning. Målet er at styrke anerkendelsen af den enkelte elev som en vigtig del af samfunds-fællesskabet”, fortæller dialogmedarbejder i Fredens Hus, Margrethe Vestergaard.

Projektets kulmination bliver en konference, som arrangeres i samarbejde med Y´s-Men Danmark i maj 2025. Her bliver resultaterne af indsatsen præsenteret med deltagelse af lærere, elever, forskere og undervisere fra VIA University College/Diakonhøjskolen.

Fredens Hus er stiftet af Gellerup Kirke, Fredens Moské og Danmission. Her faciliteres samtaler og handlinger mellem mennesker både lokalt og nationalt.

Erfaringer og redskaber deles med for eksempel skoler, fagprofessionelle, kirker, moskéer og menigheder fra forskellige trossamfund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.