Latest Past Begivenheder

Samvirkets kvartalsmøde

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes kvartalsmøder. Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne. “Samvirkets […]

Samvirke-møde om trygheden i Gellerup

Samvirket i Gellerup og Toveshøj inviterer på onsdag d. 3. marts kl. 17.00 til møde om trygheden i Gellerupparken og Toveshøj lige nu, hvor corona-nedlukningen fortsætter, og der hos mange ser ud til at være en vis træthed over restriktionerne. Repræsentanter for Lokalpolitiet i Aarhus Vest vil give en status på trygheds-situationen i lokalområdet. Desuden […]

Samvirkets kvartalsmøde – online

Det planlagte årsmøde i Samvirket er ændret til et kvartalsmøde, der bliver afholdt online via Zoom. Mødets tema bliver "Livet under corona". Dagsorden og link til mødet følger senere.