Styret udlejning virker, men det skal gøres ordentligt. Det konstaterer Esben Trige, Thorsbjerg, nøgternt efter sine mange års erfaring med boligsocialt arbejde.
Styret – eller kombineret – udlejning blev indført i Bispehaven og Herredsvang for et år siden og træder nu også i kraft for Gellerupparken og Toveshøj.
Bedre boligsocialt miljø
Efter mere end 30 år i projekter og frivilligt arbejde i Vestbyen er Esben Trige nu boligsocial rådgiver i Jennumparken i Randers.
Jennumparken har i flere år målrettet arbejdet for at bevare resursestærke som beboere og for at få resursestærke til at flytte ind. Hensigten er at opnå en blandet beboersammensætning. Esben Trige oplyser, at dette især er lykkedes gennem kommunens udnyttelse af sin anvisningskvote til også at sikre resursestærke bolig i Jennemparken. Erfaringerne fra Jennumparken viser en gunstig effekt for bedre boligsocialt miljø af styret udlejning i almene boligafdelinger med mange økonomisk svagt stillede.
’Opblanding’ i den gamle bymasse
Styret udlejning må gå begge veje, understreger Esben Trige. Formålet skal være en bred social sammensætning af beboere. Det kræver, hvad Esben Trige kalder ’opblanding’. Det kommer ikke af sig selv, men må hjælpes på vej. Det er nødvendigt at tvinge de resursesvage til at se de andre boligmuligheder, der findes. Men de muligheder er efter Esben Trige’s opfattelse ikke tilstrækkelige. Påtrængende fornyelse af den gamle bymasse bør inddrages i bestræbelser for at sikre andre bomuligheder for økonomisk svagt stillede.
Styret udlejning og boligsocialt arbejde er et godt makkerpar, indrømmer Esben Trige. Gode resultater giver god omtale, som igen giver imageløft.     

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.