Nærpolitiet i Århus Vest har nok arbejde med at holde ro og orden i området, for ikke at tale om indsats mod den mængde kokain og hash, der strømmer ind.

Og i forhold til disse problemer med deres krævende indsats er khat ikke at finde øverst på listen.
 ”Khat er selvfølgelig et alvorligt problem i denne bydel, men vi har nok at se til med tyveri, vold og hård narko. En egentlig efterforskning på khat har vi ikke, men det er faktisk noget, vi har i drøftelserne for øjeblikket,” siger politikommissær Jens Espensen til aarhusvest.dk.
 Til interviewet sidder også Henrik Hansen med, som er politiassistent, og en af de hovedansvarlige af de seneste anholdelser og beslaglægninger af khat i området.
Han mener, at det er svært for politiet at gøre mere ved khat på grund af de få ressourcer, som politiet har til rådighed, og den lave strafferamme, der er for besiddelse af khat.
Desuden siger hans erfaring ham, at khat-brugere ikke er dem, som typisk laver hård kriminalitet.
”Om khat-brugere kan man sige, at det er personer, der har tilbøjelighed til at være dovne, men ikke aggressive og voldige. For dem kniber det ofte med at få familielivet til at fungere. Vi vil så vidt muligt komme dette problem til livs, for vi kan se flere og flere familier, som belastes af khat.”
Politiet i Århus Vest har planer om en større indsats på området, men hvad og hvornår kan de ikke komme nærmere ind på, på nuværende tidspunkt.

Straffen for khat er gennemsnitligt 1/10 af straffen for hash.
 0-1 kg.  = en mindre bøde
1-10 kg. = 1000-2000 kr.
10 kg.à= frihedsberøvelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.