Vestbyen har mange væresteder og beboerhuse, men alligevel er der udbredt mangel på væresteder og faciliteter.

Lyder det ulogisk? Joh, men bag paradokset gemmer sig to forhold: For det første mangler der en stor sal, hvor mindst 400 mennesker kan feste eller overvære et kulturarrangement. Globus1 er en idrætshal med et trægulv, som ikke er glad for dansende stilethæle, og idrætten vil altid komme i første række.

For det andet gælder der naturligvis regler på værestederne – for benyttelse, udskænkning, aktiviteter og så videre. Flere af stederne lukker også tidligt.
Det var derfor, at et af fremtidsspørgsmålene på Vestbysamlingen lørdag lød: ”Hvor går jeg hen for at få en kop kaffe efter kl. 18?”

Barrierer for gode kaffeoplevelser
Svaret er, at ja, det sted findes, men for få borgere ved hvor. Værestederne er ikke lige gode til at informere, og der kan findes andre barrierer for en god kaffeoplevelse.

Den gruppe, der diskuterede kaffe- og kultursteder, medgav, at der ikke vil mangle faciliteter, hvis der bygges et kulturhus med en stor festsal – som det er skitseret i helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Men borgerne skal sikres et bedre overblik – eventuelt igennem denne portal, og værestederne skal være bedre til at samarbejde og til at fjerne snærende regler for benyttelse. På den måde taler vi ikke længere om et “kulturhus”, men om et kulturcenter med på flere lokaliteter.

Mente altså borgerne på Vestbysamlingen.

Eksisterende steder i Vestbyen: Trivselshuset, Yggdrasil, Tousgårdsladen, Livsværkstederne, Globus1 og snart også kulturhuset i Herredsvang.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.