Taler, roser, gaver, priser – det hele var der på Hotel Scandic, da Urban-programmet officielt takkede af. 200 aktive Vestbyborgere overværede, at alt var, som det skal være, når noget slutter.
Men det var mere end en afslutning. Workshops og gruppediskussioner afslørede, at der ikke bare skulle evalueres, men der skulle tænkes fremad.
Konkret sagde sekretariatschef Sonja Mikkelsens det på den måde, at hun i sin tale ville se tilbage, mens den næste taler – Jens Møller fra Det boligsociale Fællessekretariat – ville se fremad.  
Så efter at have kredset om de mange resultater, de 69 projekter og de flere tusinde deltagere har skabt , sluttede hun:”
”Det stopper ikke her. Engagementet fortsætter!”
Her tog Jens Møller over. Han og to kolleger skal sætte skub i en række processer, der minder om Urban-programmets aktiviteter, men skal gælde alle udsatte bydele i Århus.
”For de boligsociale problemer spreder sig. Flere steder kæmper man med dårligt image. Vi har til opgave at være på forkant, for det er bedre at forebygge end at helbrede,” nævnte han.
Staten trækker sig ud
Staten trækker sig mere og mere ud af den centrale indsats på det boligsociale område, men efterlader dog puljer. I stedet bliver Landsbyggefonden den store centrale pengekasse for ghettomidler, som især boligforeningerne får til opgave at administrere.
Formanden for Hasle Fællesråd, Ivar Nedergaard, var på alle fire fællesråds vegne meget tilfreds med Urban-programmets indsats, og også han lovede, at arbejdet – og Vestbysamlingerne – fortsætter. Han gav et billede af succesen, set fra hans egen parcel:
”De første 10 år jeg boede her, faldt vores hus i værdi hvert år. Men da Urban startede, steg værdien igen.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.