“Der er stor forståelse i byrådet for, at der skal ske noget i Vestbyen,” udtalte rådmand Flemming Knudsen på et møde for foreninger i Vestbyen tirsdag den 27. november i Globus1.
Udtalelsen faldt som svar på spørgsmål om prioritering af kommunens fritids- og kulturinvesteringer i de kommende år. Ifølge rådmanden er der lagt op til at bruge mange penge til fritids- og kulturformål på havnen og på godsbanearealet. I Vestbyen savner idrætsfolk penge til hårdt tiltrængt renovering af idrætsanlæg som svømmehaller.
Mødet for foreningerne var arrangeret af de fire fællesråd i Brabrand, Gellerup, Hasle og Herredsvang i samarbejde med Urban-sekretariatet.
Debat om ny kulturplan
Byrådet tager onsdag den 5. december fat på behandling af en ny fireårig kulturplan. Rådmanden oplyste, at der vil blive holdt borgermøder om planforslaget søndag den 9. december og mandag den 10. december.
Hjælp at hente for foreninger
Et formål var at informere foreningerne i Vestbyen om, hvor de kan hente hjælp og rådgivning til deres arbejde.
Rådmand Flemming Knudsen pegede på sin forvaltning i Vestergade 55. Her findes konsulenter, som foreninger kan henvende sig til med deres spørgsmål og problemer.
For især idrætsforeninger er der også andre muligheder. Idrætssamvirket i Århus meldte sig med tilbud om konsulentbistand på Stadion Alle 70. Og Globus1 har nu også ansat to idrætskonsulenter, som du finder på Gudrunsvej 3A.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.