“Det koster at sikre mod tyveri, men det handler om folks tryghed,” påpeger Allan Søstrøm med eftertryk.
Allan Søstrøm er forretningsfører i Boligselskabet Præstehaven, der har administration og drift af de nye ungdomsboliger på Ryhavevej og Rytoften.
Videoovervågning og hundepatruljer
På Boligselskabets repræsentantskabsmøde den 24. oktober måtte Allan Søstrøm berette, at beboere i ungdomsboligerne straks efter indflytning var plaget af mange indbrud. Boligselskabet havde sat videoovervågning op. Allan Søstrøm bebudede flere forholdsregler, hvis tyverierne ikke standsede.
Vi har spurgt Allan Søstrøm, om det har hjulpet.
Allan Søstrøm oplyser, at der er skabt ro. Beboerne i ungdomsboligerne har ikke længere de mange ’besøg’ af kriminelle.
Der er truffet aftale med vagtselskab om hundepatruljering. “Det koster som sagt,” indrømmer Allan Søstrøm, “men dog ikke mere end 3000 kr. om måneden. Det skal holdes op mod, at det ikke kun er ærgerligt at miste sine ting. Det er en psykisk belastning at få sit hjem gennemrodet.”
Politiet på sporet?
Nogle af de ubudne ’gæster’ er synlige på videobånd. Politiet er i gang med at finde frem til, hvem de er.
Ungdomsboligerne på Ryhavevej (54 boliger) og Rytoften (48) er omtalt på Vestbyportalen den 7. november. Alle boliger var revet væk, inden byggerierne var færdige til indflytning. Desværre blev mange af de unges computere revet væk efter indflytningen.
Allan Søstrøm er bange for, at tyvene kikker andre steder hen, hvis det ikke lykkes politiet at finde dem alle på videobåndene. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.