Arbejdsgruppen bag højskolen i Gellerup har holdt stiftende repræsentantskabsmøde. På mødet blev den første bestyrelse valgt. Keld Albrechtsen, Brabrand Boligforening, blev valgt som formand for den syv mand store bestyrelse.
Dansk multikulturel højskole
Når højskolen ifølge planen åbner 1. januar 2009, bliver Gellerup beriget med en klassisk grundtvigsk højskole, som bygger på nærvær, fællesskab, demokrati og dannelse.
Arbejdsgruppen ønsker at højskolen skal give nye og gamle danskere mulighed for at mødes, og ønsker dermed at gøre en indsats for en multikulturel elevsammensætning.
Daghøjskole, sommerferieophold for familier og et videnscenter med forskning indenfor integration hører også med til planerne for den kommende højskole.
Men før alle drømmene kan blive til virkelighed, skal den nyvalgte bestyrelse straks i gang med arbejdet. De første opgaver bliver:
– finde egnede lokaler – Nordgårdskolen er en af mulighederne
– søge om godkendelse hos Undervisningsministeriet
– lave plan over fagudbud
– skaffe penge
Bred opbakning
Repræsentanter fra foreninger, uddannelse, kultur- og erhvervsliv var inviteret til repræsentantskabsmødet. Rektor for Århus Universitet, Biskoppen i Århus Stift og LO-formanden i Århus er blandt dem der støtter højskolen.
Bestyrelsen:
Keld Albrechtsen, Brabrand Boligforening, formand
Lars Bro, Brabrand Boligforening, næstformand
Jens Møller, Det boligsociale fællessekretariat
Lene Christensen, Beboer i Gellerup
Helle Lykke Jørgensen, Boligforeningen Ringgården
Abdiwali Said Adan, Somali Community
Anett S. Christiansen, Kvindehuset
Suppleanter:
Bodil Selmer, Århus Universitet, 1 suppleant
Maria Arianfar, Kvindehuset, 2. suppleant
Steffen Thomsen, Brabrand Erhvervsforening, 3. suppleant

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.