Bispehavens store renoveringsprojekt nærmer sig sin afslutning. Inden nytår vil også de sidste arbejder med de grønne områder være færdige.
Det oplyser Kristian Jensen, driftschef i Boligselskabet Præstehaven.
Bedre boliger og billigere varme
“Renoveringsprojektet har haft positiv indflydelse på udlejningssituationen, og der er kommet en mere alsidig beboersammensætning. Det har også betydet mere velvære i boligerne,” lyder det videre fra en mærkbart tilfreds Kristian Jensen. Det forbedrede indeklima skyldes en facaderenovering med bedre isolering. Såkaldte kuldebroer er fjernet, så kulde ikike ledes direkte ind i boligerne.
Det kan mærkes i boligerne, men så sandelig også på varmeregningen. Takket være facaderenoveringen fik Bispehaven i 2006 en besparelse på 600.000 kr. på udgiften til opvarmning.
Attraktive udeområder
Bispehavens udeområder har fået nye belægninger. Kristian Jensen fremhæver et nyt sceneanlæg ved Trivselshuset som en spændende attraktion for boligområdet.
Og mon ikke beboerne i Bispehaven kan se frem til, at foråret gør det sidste med blade og blomster på de nyanlagte grønne områder?
Besværet og pengene værd
Arbejdet med renoveringen startede med projektering i 2002. Selve renoveringsarbejdet i Bispehaven har stået på siden 2004.
Hele projektet har kostet 380 mill. kr. for de 874 boliger, men det ser ud, som de er givet godt ud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.