“Flere beboere ud af busken og i højere grad beboere på banen!” Det er et nytårsønske fra Fællesbladets redaktør Gitte Andresen.
Beboere, kom frit frem!
Fællesbladet er beboerblad i Boligselskabet Præstehaven. “I redaktionen modtager vi gerne indlæg fra beboere. Vi er også taknemmelige for henvendelser fra beboere om emner til bladet,” pointerer Gitte Andresen.
Gitte Andresen indrømmer, at alt for få beboere i Præstehavens boligafdelinger reagerer. Hun siger, at redaktionen aktivt forsøger at komme rundt med stof fra alle boligafdelingerne: “I Boligselskabet Præstehaven fylder Bispehaven som den største boligafdeling meget, – og bør naturligvis også gøre det. Vi gør, hvad vi kan for at få de mindre boligafdelinger med i bladet. Men lidt mere hjælp fra aktive beboere i de små afdelinger kunne vi godt bruge.”
Fællesbladet udkommer i begyndelsen af hver måned undtaget januar og juli. Alle husstande i Boligselskabet Præstehaven modtager bladet.
Beboerblad som talerør
Bladet når også ud til andre som f.eks. foreninger. Gitte Andresen har indtryk af, at bladet bliver læst af byrådsmedlemmer. I hvert fald modtager hun reaktioner fra den kant, som da bladet bragte en artikel om Præstehaven og alment boligbyggeri på havnen.
På den måde er et beboerblad også et talerør udadtil i boligpolitiske spørgsmål.
Gitte Andresen glæder sig over, at Fællesbladet har kunnet bringe indlæg af folketingsmedlem René Skau Bjørnsson. “Jeg tror faktisk, at han oven i købet er en flittig læser af bladet!” føjer hun forhåbningsfuldt til.
Redaktionens email: gitte@protekst.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.