Det, der startede med alvorlige voldsepisoder og trusler om vold i bybusser omkring vestbyen, er årsag til, at der skabes bedre sikkerhed over hele byen for busschaufførerne.
Vagter fra Jysk Vagt- og Hundetjeneste stiger nu reglmæssigt på bybusser på vekslende ruter og afgange.
Samtidig vil samtlige busser, som kører om aftenen, have fået installeret videoovervågning i løbet af ganske kort tid. Fra september 2008 vil også dag-busserne være videoovervåget.
Desuden bliver det nuværende telefon- og alarmeringssystem forbedret, så det bliver mere pålideligt at anvende.
Det er busselskabet Midttrafik, der efter nogen tøven har besluttet at sætte tingene i værk – og nu uden at afvente en handlingsplan.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.