Nøglen er drejet om på adressen Jernaldervej 3. Her har Urbanprogrammets sekretariat haft til huse. Ved programmets ophør med udgangen af 2007 lukker sekretariatet.
Men arbejdet fortsætter.
Tværgående projektledelse i Kommunen for bydele
Urbanprogrammets sekretariatschef Sonja Mikkelsen tiltræder en ny stilling i Borgmesterens Afdeling. Hendes arbejdsområde vil stadig være udsatte bydele. Det omfatter helhedsplaner, hvoraf Gellerupparken/Toveshøj blot er den første. Formålet er at sikre en koordineret indsats af alle gode kræfter. Kommunen er aktivt med, og Sonja Mikkelsens opgave bliver som projektleder at forene de kommunale indsatser på tværs af magistratsafdelinger og forvaltninger. Det skal skabe helhedstænkning med udgangspunkt i de lokale bydele.
Lokale kræfter afgørende
“Det er ikke alene de officielle kræfter, der skal inddrages,” understreger Sonja Mikkelsen med eftertryk. “De lokale kræfter skal med i arbejdet. Erfaringerne fra Urban viser, at der er mange ildsjæle og borgere med resurser i lokalområderne. De er afgørende for, at tingene lykkes.”
Principperne for det kommende arbejde med en helhedsplan for Gellerupområdet blev vedtaget på Byrådets sidste møde inden jul.
Næste skridt for Gellerup helhedsplan i Byrådet februar/marts
Sonja Mikkelsen oplyser, at vedtagelsen følges op af en indstilling til Byrådet i februar eller marts. Den indstilling skal lægge rammerne for arbejdet med at gøre helhedsplanens visioner til virkelighed. Og Sonja Mikkelsen forventer, den vil indeholde forslag om udarbejdelse af en ny byplan for området, som tillader at blande erhverv, institutioner og byliv med boligerne. Hun regner med forslag om en handlekraftig organisatorisk enhed i lokalområdet og forslag til en strategi for involvering af lokalområdets borgere.
Vestbyportalen vender tilbage til Sonja Mikkelsen først i det nye år med en snak om Vestbyen efter Urban.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.