Hvad vil transportcenteret komme til at betyde for området, som i forvejen er belastet af motorvejen? Hvor skal der være cykelstier og hvordan kommer børn sikkert i skole?

Trafikken bliver det store fokus område for Brabrand Fællesråds arbejde i 2008.
Hul igennem til Vejkontoret
Brabrand Fællesråd holdt i december møde med trafikkontoret.
”Det var et godt møde. De var meget åbne og jeg mener, at vi nu er med på vognen, når der skal laves planer for området,” siger Kai Mosbæk Nielsen, formand for Brabrand Fællesråd.
Fællesrådet forventer at blive aktive medspillere i trafikplanlægningen. Rådet ønsker gennem statistikker over uheld og trafikkens størrelse, at få indblik i hvordan trafikken udvikler sig. Målet er at få lavet en helhedsplan for trafikken.
Trafikhøringer i foråret
I foråret planlægger Brabrand fællesråd at afholde trafikhøringer i samarbejde med Gellerup Fællesråd.
”Der er masser at tage fat på. Det gælder om at inddrage borgerne og få taget de rigtige beslutninger,” siger Kai Mosbæk Nielsen. ”Det kunne f.eks. være en dialog om cykelstier, sikkerheden for skolebørn, eller trafikken på Langdalsvej og Gudrunsvej.”
Bedst i 2007
Det mest positive i 2007 har været vestbysamlingen,” fortæller Kai Mosbæk. Vestbysamlingerne i 2006 og 2007 gav mulighed for, at folk kunne møde hinanden og danne netværk.
Nytårsønske: flere vestbysamlinger
”Fantastisk tid,” siger Kai Mosbæk om årene i Urbanregi. Der har været mange gode initiativer, som skabte dialog på tværs af områderne i Århus vest. I det nye år har de fire fællesråd (Hasle, Herredsvang, Gellerup, Brabrand) den opgave at føre nogle af intentionerne videre og f.eks. fortsætte med at afholde vestbysamlinger, slutter formanden for Brabrand Fællesråd sin nytårsudtalelse. 
Brabrand Fællesråd 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.