To europæiske biblioteker samt to andre europæiske formidlere er med i det storstilede projekt: “Untold Stories – læring via digitale medier”. Det ene bibliotek er græsk – det andet ligger i Gellerup.
Bibliotekerne i Århus har en lang tradition for internationalt projektarbejde og er kendt som en attraktiv partner i tværgående projekter.
Projektet Untold Stories starter i 2008 og skal udnytte de muligheder, biblioteker og museer har for at inddrage flygtninge- og indvandrere – grupper og enkeltpersoner – i at skabe, lagre, formidle og dele digitale fortællinger med hinanden for derigennem at erhverve nye kompetencer.

Det skal i praksis ske ved, at partnerne stiller en internet-platform til rådighed. Personalet i de deltagende biblioteker og museer skal derefter videreformidle og understøtte brugen af platformen til målgruppen i lokalområdet.
Ideen er at styrke flygtninge og indvandreres it-kompetencer ved at lade dem fortælle deres historier via internettet. For eksempel ved hjælp af video.

Partnerne i projektet er:

  • Cross Czech, en rådgivningsvirksomhed i Tjekkiet, hvis målgruppe er  ukrainske migranter og romaer
  • Regional Development Association, Dachau i Tyskland, hvis målgruppe er den del af befolkningen, der blev tvunget tilbage til Tyskland efter 2. verdenskrig.
  • Veria Public Library i Grækenland, hvis målgruppe er indvandrede albanere i Nordgrækenland.
  • Gellerup Bibliotek, hvis målgruppe er indvandrermiljøet i området.

Det totale budget for projektet er tre mio. kr., hvoraf Gellerup Biblioteks andel udgør 640.000 kr.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.