Politisk enighed har i 2007 ” — præget kommunens nye politik for en vellykket integration og ligger også bag den første egentlige helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj.”
Det konstaterer borgmester Nicolai Wammen i et nytårsindlæg til Århus Stiftstidende om vækst og velfærd for Århus, og han fortsætter: “Vi har dermed skabt en historisk mulighed for at udvikle et udsat boligområde til en attraktiv bydel.”
Som Kommunens nye projektleder for helhedsplaner Sonja Mikkelsen har oplyst til Vestbyportalen, vil udmøntning af helhedsplanen komme til behandling i Byrådet i februar eller marts. På Vestbyportalen ser vi frem til at følge det videre forløb.
Meget andet end helhedsplanen for Gellerupområdet
Ved årsskifte vil portalen minde om andre behov, der er omtalt på portalen siden dens start i oktober 2007:
Ved siden af en helhedsplan til en milliard koster det ifølge Hasle Fællesråd kun en million at færdiggøre Hasle Torv. Brabrand Fællesråd peger på behovet for en trafikal helhedsplan for Brabrandområdet. I en portrætsamtale har Keld Albrechtsen slået til lyd for et letbaneprojekt, der skaber hurtig og miljørigtig forbindelse mellem Vestbyen og Midtbyen. Det bakkes kraftigt op af repræsentanter fra Brabrand Erhvervsforening.
Vestbyportalen har slået til lyd for en indsats mod khatmisbruget, som skaber store sociale problemer i de ramte familier.
I glæden over den vellykkede indsats for Bispehaven er der grund til at erindre om, at mindre almene boligafdelinger i Vestbyen som Skovgårsdsparken og Ryhaven er fysisk nødlidende og har påtrængende renoveringsbehov.
På Vestbyportalen ser vi frem til 2008 , og vi glæder os til at fortælle om indvielse af Kulturhuset, realisering af projekter i Hasle Bakker og det videre arbejde med Gellerup Højskole. Og vi ser frem til at følge det aktive musikmiljø, som er under udvikling i Vestbyen.
Vil du hjælpe med at gøre portalen bedre?
Vi håber på din hjælp til at få alt det andet med, som er vigtigt for Vestbyen:
Kontakt din borgerjournalist. Brug din lokale portal.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.