“— det anbefales, at den fremtidige finansiering tilrettelægges, så det fortsat vil være muligt med direkte borgerengagement.”
Det skriver sekretariatschefen for Urbanprogrammet Sonja Mikkelsen om Vestbyens fremtid efter Urbanprogrammet i publikationen ’En bydel blev sat i bevægelse’, der udkom i forbindelse med programmets afslutning ved udgangen af 2007.
I en samtale med Sonja Mikkelsen understreger hun med eftertryk sin erfaring fra den 5-årige urbanperiode: “Borgerne har bevist, at de har resurser, evner og engagement. Og de når længere ud og får flere med.”
Derfor skal aktiviteter ikke styres alene af kommune og boligorganisationer. Sonja Mikkelsen er overbevist om vigtigheden af, at det er “borgerne selv”. Men det kræver god hjælp og støtte fra kommune og boligorganisationer.
God hjælp er råd og vejledning. Støtte er fortsat finansiering.
De fem år med Urban betød samlet 120 millioner til Vestbyen. Det gav mening i engagement og resultater af borgerindsats.
Støtte til helhedsplaner
Sonja Mikkelsen er fra 1. januar ansat som projektleder for helhedsplaner i Århus Kommune. Med Byrådets principgodkendelse af helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj har Kommunen afsat midler sammen med Brabrand Boligforening.
I sit kommende arbejde med koordinering af den kommunale indsats for helhedsplaner lægger Sonja Mikkelsen vægt på en organisering med inddragelse af beboere og træk på ildsjæle i lokalområdet.
Behov for fritidsaktiviter for børn, – og for renovering af Hasle Skolens svømmehal!
Sonja Mikkelsen indrømmer, at fritidsaktiviteter i Vestbyen er underprioriterede i forhold til det store antal børn.
Hun indrømmer også, at der er behov for renovering af Hasle Skoles svømmehal, som bruges af hundredvis af børn i fritiden. Sådan som idrætsforeninger gjorde opmærksom på ved at af de seneste urbanarrangementer for foreningslivet den 27. november i Globus1.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.