Velordnethed præger Genbrugspladsen for Holmstrup Mark. En række containere er stillet op på rad og række. Umiddelbart ses ikke meget liv, men det viser sig snart, at nogle travle mænd går omkring og ser på, hvad der bliver afleveret.
Genbrugspladsen er ret enestående i forhold til andre boligforeninger. Her kan man bare aflevere affaldet i modsætning til de kommunale genbrugspladser, hvor der er restriktioner. 
Den direkte økonomiske besparelse for Holmstrup alene er 45.000 kr. årligt. Det spares på almindelige affaldscontainere. Men dertil kommer de indirekte besparelser, som er store, men svære at gøre direkte op.
Det fortæller Niels P. Jensen fra afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, som hidtil har stået for Genbrugspladsen.
Nøglen til successen er, at affaldet bliver sorteret. Herved spares utroligt meget. Det sørger to frivillige og en fleksjobber for. Det ville koste 4-5000 kr., hvis keramik blev kastet i havecontaineren, så de sparer beboerne for mange udgifter. Deponicontaineren er blevet meget større. Heri skal kastes alt, der ikke kan brændes. Det er en stor økologisk gevinst, at det ikke kommer i forbrændingen, så dannelse af slagger og lignende undgås.
Stor gevinst for miljøet
I det hele taget er sortering i sig selv en stor gevinst for miljøet. ”På længere sigt betyder genbrug meget for samfundet. Råvarer skal genbruges mere,” slutter Niels P. Jensen.
Mange henter ting, som de har brug for, fra Genbrugspladsen. På pladsen står en skurvogn til frivillige og ansatte. En lang række containere er stillet op. På hver står, hvad der må puttes i dem. Ellers kan beboerne fra Holmstrup Mark spørge aktivisterne, hvor affaldet skal hen, eller bare stille det på pladsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.