“Det ville være rigtigt flot, om der i Vestbyen blev brugt lige så mange midler på fritidstilbud som i Midtbyen.”
Det skrev Pia Mortensen sammen med Jens Winther for nogle måneder siden i Fællesbladet, der er beboerblad for Boligselskabet Præstehaven.
For få fritidstilbud til børn og unge
I en samtale med Aarhusvest-portalen bekræfter Pia Mortensen, at de mange børn og unge i Vestbyen er underforsynet med fritidstilbud.
Men blot en udligning med midler til Vestbyen i samme størrelse som i det øvrige Århus finder Pia Mortensen ikke tilstrækkeligt: “Børn og unge i Vestbyen har basisbehov, der ikke er opfyldt. I andre bydele er der resurser nok til at opfylde basisbehov. Fordi børn fra Bispehaven får sund mad i daginstitutioner, behøver de vel ikke også at få det i Risskov?”
Politisk mod til at gøre forskel efter behov
“Hvorfor tør politikerne ikke behandle ulige vilkår forskelligt?” spørger Pia Mortensen anklagende, “hvorfor vil politikerne ikke tiltrække de bedste lærere, pædagoger osv. til Vestbyen med bedre lønninger? Og giv dem så den bedste støtte og de bedste arbejdsvilkår for at undgå udbrændthed.”
Pia Mortensen efterlyser vedvarende indsats, tryghed og stabilitet i bevillinger hellere end projekter, der kommer og går. Men når det ikke kan være sådan, arbejder hun ihærdigt på at få igangsat nye projekter.
Nyt projekt med ambitioner for de svageste
Pia Mortensen samarbejder med Oplysningsforbundet FO og Arbejdsmarkedscenter Vest om et nyt projekt med det formål at skabe afklaring for de vanskeligst stillede. Hun forklarer, at deltagerne skal finde ud af, hvem og hvad de er: “Det i sig selv er vigtigt, også selv om det ikke fører til et job.”
“Vi vil starte med at lære dem at smile lidt,” beskriver Pia Mortensen med stor alvor en ambition for projektet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.