Vognmænd og virksomheder smider ulovligt affald i Gellerupparkens containere.
Det skriver metroXpress. Helle Hansen fra afdelingsbestyrelsen siger til avisen: “Det sker dagligt, at vognmænd smider dæk og virksomheder smider affald ud i vores containergårde.”
Også villaejere bruger almene boligområder som losseplads
Nødhjælpsklunseren Allan Fisker oplyser til aarhusvest-portalen, at affald fra virksomheder også kan være datoudløbne varer, slagteriaffald, mælke- og brødkasser, spildolie, mekanikeraffald. “Og nogle villaejere holder sig heller ikke tilbage, når ombygningsaffald skal væk,” tilføjer Allan Fisker.
Det er urimeligt, at vognmænd og virksomheder kan finde på at bruge almene boligområder som lossepladser.
Brabrand Boligforening overvejer videoovervågning for at kommet dette uvæsen til livs.
Affaldssortering og genbrug
Almene boligafdelinger arbejder ihærdigt på at løse affaldsproblemerne. Der er både miljøgevinster og økonomiske gevinster ved korrekt affaldssortering. Og det er rart at undgå svineri med affald i et boligområde.
I Holmstrup er der skabt en genbrugsplads, som drives ved frivillig indsats. Niels P. Jensen fortæller i artiklen ’Genbrugsguld’ på denne portal (5. januar) om den velfungerende ordning. Og 74-årige Kaj Kofoed passer genbrugspladsen 365 dage om året for to sæt arbejdstøj. Læs portrættet af Kaj Kofoed i vores portrætserie.
Også Gellerupparken og Toveshøj har planer om genbrugsstation. Det fremgår af artiklen ’Viceværter hjælper beboerne med at holde orden’ fra den 2. januar, der kan læses på vores nyheds-menu. Artiklen fortæller desuden om gårdmandsprojektet ’Meyer’. Der er ansat 22 ’meyere’, der rydder op, fejer og hjælper med at få affald sorteret rigtigt.
Sortering af affald kan skabe værdier. Det har Allan Fiskers frivillige indsats for genbrug til nødhjælp bevist. Se portrættet af Allan Fisker, og læs om hans forbløffende resultater.
På tur med Allan Fisker oplevede aarhusvest-portalens borgerjounalist ved selvsyn svineri med fritureolie i et omfang, der næppe kunne stamme fra andet end en virksomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.