Urbanprogrammet satte Vestbyen i bevægelse. Men hvordan går det, når der ikke længere er projektmidler fra Urban til at holde gang i bevægelserne?
Mange børn og unge i Vestbyen
Andelen af børn og unge er langt større i Århus Vest end i resten af Århus. Og indkomstniveauet i Vestbyens store almene boligområder er langt mindre end i det øvrige Århus. Påvirker disse vilkår Århus Kommunes indsats for børn og unge?
Til Aarhusvest-portalen efterlyser Pia Mortensen stabilitet i bevillinger og politisk mod til at gøre forskel efter børn og unges behov til fordel for Vestbyen.
Pia Mortensen er boligsocial medarbejder i Bispehaven og leder af Trivselshuset. Se artiklen ’Vestbyen svigtes trods projekter’ fra den 15-1-08.
Aarhusvest-portalen har bedt om en kommentar fra Louise Gade, der er rådmand for magistratsafdelingen for børn og unge.
Rådmanden har sendt os følgende svar:
“Det er vigtigt at bevare Gellerup og Århus Vest som et attraktivt område – også for børn og unge. At Byrådet har besluttet at lukke Nordgårdskolen, betyder ikke, at fritidstilbud skal stå i stampe – slet ikke.

Med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj satser vi bredt på at udvikle området de kommende år.

Aktuelt er det faktisk sådan, at der fra Børn og Unges side stilles flere fritidstilbud til rådighed i Gellerup-Toveshøj, end der gøres brug af. Byrådet har besluttet, at alle områder af byen skal have tilbud til 30 pct. af børnene i fritidsklubber og 15 pct. i ungdomsklubber. Ordningen trådte i kraft i august sidste år, men i Gellerupområdet er det ikke nær det antal, som bruger klubberne, selv om tilbuddet er der.

Udfordringen består derfor i høj grad i at få flere børn og unge til at gøre brug af disse fritidstilbud. Det sker blandt andet gennem det opsøgende arbejde fra klubberne og direkte kontakt til forældre. Vi skal gøre det attraktivt for de unge at være med i klubberne – måske skal tilbuddene udvikles, så de passer bedre til de unge, som bor i området.

Af særlige tilbud i området kan nævnes legepladsen som et åbent og gratis tilbud, samt Cirkus Tværs (gratis).

I skoleferierne gøres en stor indsats for at lave spændende aktiviteter for børnene, f.eks. i sommerferien, som godt kan føles lang.”
Underprioritering af fritidsaktiviteter?
Aarhusvest-portalen har ligeledes bedt rådmand Flemming Knudsen om en kommentar til oplysningen om, at fritidsaktiviteter er underprioriterede i forhold til det store antal børn i Vestbyen. Se artiklen ’Vestbyen efter Urbanprogrammet’ den 4-1-08.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.