Globus1 er vitaminer til forenings- og aktivitetstilbud i Vestbyen. Dermed er Globus1 en vigtig faktor for at fastholde den bevægelse af bydelen, Urbanprogrammet satte i gang.
Det fremgår af svar på en henvendelse fra Aarhusvest-portalen til den politisk ansvarlige for fritid og kultur i Århus Kommune.
For få fritidstilbud til børn og unge i Vestbyen
Til Aarhusvest-portalen siger Pia Mortensen, boligsocial medarbejder, “— at de mange børn og unge i Vestbyen er underforsynet med fritidstilbud.” Og Sonja Mikkelsen, der var sekretariatschef for det nu afsluttede urbanprogram, indrømmer ligeledes, “— at fritidsaktiviteter er underprioriterede i forhold til det store antal børn.”
Vi har bedt Flemming Knudsen, der er rådmand for Kultur og Borgerservice, om en kommentar.
Rådmand Flemming Knudsen svarer:
“Kultur og Borgerservice er klar over det store antal børn og unge, der er i Vestbyen og har med bygningen og driften af Globus1 sat fokus på områdernes fritidstilbud.
Globus1 blev indviet i efteråret 2005 og er i dag en multianvendelig hal til både idræts- og kulturbegivenheder.

Med den nylige ansættelse af to idræts- og foreningskonsulenter har Vestbyen fået tilført flere ressourcer, der skal være med til at styrke forenings- og aktivitetstilbuddene i området.

Fremadrettet vil vi således være endnu bedre i stand til både at fastholde og udbygge fritidstilbuddene i området.

Dette gøres efter min mening ikke kun ved at tilføre området nye aktiviteter, men også ved at fastholde et højt aktivitetsniveau i tilbuddene.

I denne del af processen er det vigtigt, at tilbuddene udvikles og forankres sammen med områdets spirende foreningsliv.

Århus Kommunes fritidspasordning er med til at understøtte foreningslivet i området.

Ordningen med Fritidspas er nu med til at gøre det muligt for endnu flere børn at blive medlem af en forening og tage fast del i aktiviteterne.”
Se også kommentaren fra Børn og Unge-rådmanden i artiklen ’Rådmand overvejer udvikling af klubtilbud til lokale behov’ den 4-2-08.
Renovering af Hasle Skoles svømmehal?
Aarhusvest-portalen har tidligere omtalt efterlysninger af renoveringsprojekt for Hasle Skoles svømmehal. Svømmehallen bruges ikke alene af skolen, men også af mange børn i fritiden. Er det et anliggende for skolerådmand Louise Gade eller idrætsrådmand Flemming Knudsen? – eller kan de to rådmænd samarbejde om en løsning, der sikrer, at Hasle Skole svømmehal kan forblive et aktiv for Vestbyens børn og unge?