Globus1 er vitaminer til forenings- og aktivitetstilbud i Vestbyen. Dermed er Globus1 en vigtig faktor for at fastholde den bevægelse af bydelen, Urbanprogrammet satte i gang.
Det fremgår af svar på en henvendelse fra Aarhusvest-portalen til den politisk ansvarlige for fritid og kultur i Århus Kommune.
For få fritidstilbud til børn og unge i Vestbyen
Til Aarhusvest-portalen siger Pia Mortensen, boligsocial medarbejder, “— at de mange børn og unge i Vestbyen er underforsynet med fritidstilbud.” Og Sonja Mikkelsen, der var sekretariatschef for det nu afsluttede urbanprogram, indrømmer ligeledes, “— at fritidsaktiviteter er underprioriterede i forhold til det store antal børn.”
Vi har bedt Flemming Knudsen, der er rådmand for Kultur og Borgerservice, om en kommentar.
Rådmand Flemming Knudsen svarer:
“Kultur og Borgerservice er klar over det store antal børn og unge, der er i Vestbyen og har med bygningen og driften af Globus1 sat fokus på områdernes fritidstilbud.
Globus1 blev indviet i efteråret 2005 og er i dag en multianvendelig hal til både idræts- og kulturbegivenheder.

Med den nylige ansættelse af to idræts- og foreningskonsulenter har Vestbyen fået tilført flere ressourcer, der skal være med til at styrke forenings- og aktivitetstilbuddene i området.

Fremadrettet vil vi således være endnu bedre i stand til både at fastholde og udbygge fritidstilbuddene i området.

Dette gøres efter min mening ikke kun ved at tilføre området nye aktiviteter, men også ved at fastholde et højt aktivitetsniveau i tilbuddene.

I denne del af processen er det vigtigt, at tilbuddene udvikles og forankres sammen med områdets spirende foreningsliv.

Århus Kommunes fritidspasordning er med til at understøtte foreningslivet i området.

Ordningen med Fritidspas er nu med til at gøre det muligt for endnu flere børn at blive medlem af en forening og tage fast del i aktiviteterne.”
Se også kommentaren fra Børn og Unge-rådmanden i artiklen ’Rådmand overvejer udvikling af klubtilbud til lokale behov’ den 4-2-08.
Renovering af Hasle Skoles svømmehal?
Aarhusvest-portalen har tidligere omtalt efterlysninger af renoveringsprojekt for Hasle Skoles svømmehal. Svømmehallen bruges ikke alene af skolen, men også af mange børn i fritiden. Er det et anliggende for skolerådmand Louise Gade eller idrætsrådmand Flemming Knudsen? – eller kan de to rådmænd samarbejde om en løsning, der sikrer, at Hasle Skole svømmehal kan forblive et aktiv for Vestbyens børn og unge?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.