Hverken statsministeren eller justitsministeren ved, hvad de taler om. Så kontant er beskeden fra folketingsmedlem Rene Skau Bjørnsson til Aarhusvest-portalen.
Rene Skau Bjørnsson er valgt til folketinget fra Vestbyen for Socialdemokraterne. Aarhusvest-portalen har forelagt ham statsministerens udtalelser om, at urolighederne i sidste uge ikke er samfundets skyld. Og vi spurgte Rene Skau Bjørnsson, om der er årsager, samfundet kan gøre noget ved.
Det mener Rene Skau Bjørnsson så sandelig, der er: “Der skal være aktiviteter i lokalområdet for børn og unge. Og så skal byråd og folketing støtte op økonomisk om den helhedsplan, der arbejdes på højtryk med.”
Mange års svigt
Det er efter Rene Skau Bjønssons opfattelse mange års svigt, der gør, at vi står i den nuværende situation. Det er ikke alene svigt fra familier og forældre, men også fra myndigheder og ikke mindst politikere: “Der er mange årsager til, at vi står i den nuværende situation. Men det er årsager, der kan gøres noget ved, så vi i fremtiden undgår, at unge mennesker ryger så langt ud på et sidespor som de unge, der nu har skabt ballade.”
“Der skal gribes tidligere og bedre ind i forhold til socialt svage familier. Konsekvensen vil være flere anbringelser af børn uden for hjemmet, der jo koster en del penge. En tidlig indsats med støtte til familierne skal prioriteres højere. Også det koster penge, men det er alle pengene værd.
Der skal skabes boligområder, hvor det ikke accepteres, at man udøver hærværk og vold. Der skal gøres op med ghettoromantikken og forestillingen om, at ghettoerne er integrationssluser – det er noget vrøvl”.
Kræv ikke mere af forældre med krigstraumer og psykosociale problemer
Rene Skau Bjørnsson finder det naivt og under lavmål, at justitsministeren og statsministeren kræver større ansvar af forældrene: “De ved ikke, hvad de taler om. De unge, der har raseret i Vestbyen, har simpelthen ikke forældre, der magter forældreopgaven. Forældrene lider typisk af krigstraumer eller har andre psykosociale problemer, der gør dem uegnede som forældre.”
Socialdemokratisk opbakning til helhedsplanen for Gellerupområdet
På årsmødet tirsdag aften i Samvirket i Gellerup og Toveshøj gentog også Rene Skau Bjønssons partifælle borgmester Nicolai Wammen sin uforbeholdne støtte til det fortsatte arbejde med helhedsplanen for Gellerupområdet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.