Mange ældre indvandrere magter ikke at lære dansk, og man bør heller ikke presse dem til det. Der findes andre måder at skabe integration på.
Det siger formanden for Foreningen Sundhed og Velfærd for Persisktalende, Shamshiri Hansen.
”Vi må se i øjnene, at målgruppen ikke har ressourcer nok til at lære dansk. Mange får problemer med deres selvtillid, når de ikke har lært dansk efter mange år i Danmark. Derfor mener jeg, at de ældre ikke skal presses til at lære dansk,” mener Shamshiri Hansen.
Aktiviteter efter dansk mønster
”De har nogle andre muligheder for at integrere sig i samfundet – for eksempel, hvis de lærer om dansk kultur på deres modersmål, eller deltager i forskellige ting på samme måde som danskerne. De fleste af vores foreningsaktiviteter foregår efter dansk kultur. F.eks. den måde vi ved vores møder sidder rundt omkring et stort bord og den måde vi diskuterer forskellige ting,” fortæller formanden.
Persisktalende (eller farsi-talende) dækker over flere folkeslag, men der er flest persisktalende i Iran. En gruppe ældre iranere opholder sig i Danmark, især på grund af deres børns flugt eller immigration til landet. De fleste har opholdt sig i over 10 år, men deres danskkundskaber er dårlige.
Shamshiri Hansen, som arbejder som psykolog, startede foreningen af persisktalende  og lagde vægt på, at alle medlemmer har samme kulturbaggrund i modsætning til flere nationaliteter.

Integration på den “nemme” måde
“Ideen om, at flere nationaliteter mødes til fælles aktiviteter, er en ide, som ikke er i de ældre etniske medlemmers interesse, men i danske projektlederes interesse. Danskerne vil på den måde gøre arbejdet nemmere for dem selv. Det er lettest at se alle flygtninge og indvandrer som en gruppe. Men, for de ældre, som mangler ressourcer til at lære den danske kultur at kende, er andre nationaliteters kulturer og sprog meningsløse,” pointerer Shamshiri Hansen.
Han mener i stedet, at en forening for ældre, som har medlemmer med fælles kulturbaggrund gør de ældre motiveret, stolte og energiske. Vægt på deres kulturbaggrund er betydningsfuld for deres psykiske tilstand f.eks. for deres velværd, selvtillid osv.
 
Foreningen for persisktalende er Århus-dækkende, men mange arrangementer foregår i Vestbyen. Hver torsdag fra kl. 15 til 17 har medlemmerne fast møde/ samvær. Det foregår på nuværende tidspunkt på Lokalcenter Toftegården.

Læs mere om foreningen på siderne om .
Foreningen Sundhed og Velfærd for Persisktalende

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.