“Vi vil bare gerne vise, at flygtninge og indvandrere også kan være andre steder end i Bazar Vest,” svarer Mulki Hussein åbent og ærligt på spørgsmål om, hvorfor Shaqo flytter fra Bazar Vest til City Vest.
Mulki Hussein er leder af Shaqo, der har modtaget støtte til et toårigt projekt for integration og jobformidling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Shaqo hjælper også med at beholde job
Somaliske Mulki Hussein understreger, at Shaqo’s målgruppe er alle arbejdssøgende indvandrere og flygtninge.
For Shaqo gælder det ikke alene om, at ledige får et job, men også om, at de beholder deres job. Derfor anser Shaqo det for vigtigt at følge med i ½ år, efter en arbejdssøgende er kommet i job.
Erfaringer fra tidligere projekt
Shaqo startede i 2006 med somalier som målgruppe. Det skete på initiativ fra den landsdækkende forening Somali Community og med en bevilling fra EU’s Socialfond. I de daværende lokaler i Bazar Vest lykkedes det Mulki Hussein og hendes assistent at få 55 somalier i arbejde og 23 i uddannelse i den etåringe periode, projektbevillingen rakte til.
Da det sluttede i foråret 2007, var Mulki Hussien ikke til sinds at stoppe med det. Med sin entusiasme og erfaring fra projektet henvendte hun sig til firmaet Akantus, som ansatte hende med henblik på fortsættelse af hendes arbejde i et nyt projekt. Resultatet heraf er åbning af Shaqo i City Vest.
Store forventninger
Direktør Bodil Aarup fra Akantus lægger ikke skjul på sin beundring for Mulki Hussein, da hun byder velkommen i de velindrettede lokaler ved siden af politistationen i City Vest. Bodil Aarup har store forventninger til det arbejde, som Mulki Hussien skal udføre sammen med de to konsulenter, – arabiske Ghassan Mohammad Hassoun og danske, men arabisk talende Susanne Gabriel.
Troen på succes bygger Bodil Aarup dog også på en erfaring, der siger hende, at flygtninge og indvandrere i Danmark både kan og vil arbejde. Derfor tør Shaqo møde med krav til de arbejdssøgende og med realistisk rådgivning om mulighederne på arbejdsmarkedet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.