“Der er stor interesse for at høre om den vellykkede renovering af Bispehaven. Der er henvendelser fra Boligselskabernes Landsforening, Statens Byggeforskningsinstitut og andre boligorganisationer. Men ikke mindst er renoveringen populær blandt beboerne.”
Det beretter Else Christensen med klædelig tilfredshed snarere end egentlig stolthed. Else Christensen er formand for bestyrelsen i Boligselskabet Præstehaven, som Bispehaven er en del af.
Beboersammensætning og boligsocialt arbejde vigtigt
På spørgsmål om, hvad der skal til for at bevare den gode cirkel for udviklingen i Bispehaven, nævner Else Christensen en blandet beboersammensætning som et godt grundlag: “Og så må vi ikke glemme den store betydning af Trivselshuset og det boligsociale arbejde, der udgår derfra.”
For lidt nybyggeri af almene boliger
“Der bygges for få almene boliger,” fastslår Else Christensen med eftertryk. Boligselskabet Præstehaven vil gerne gøre noget ved det og leder efter muligheder for at opføre nye familieboliger. Efterspørgslen efter boliger i f.eks. Bispehaven viser behovet. Else Christensen mener, at det nok vil være muligt at finde et sted at opføre nye boliger. Problemet er de stramme økonomiske vilkår, regeringen sætter for almene boliger, kombineret med de senere års ekstremt stigende byggepriser.
Ventetid for renovering af almene boliger
Else Christensen oplyser, at renoveringsarbejdet i Boligselskabet fortsætter i Selskabets afdeling 5, der dog ikke er beliggende i Vestbyen. Det gør derimod Selskabets afdeling 3, Ryhaven, der har stærkt presserende renoveringsbehov, ikke mindst på grund af smuldrende tagplader.
“Hvornår vi kan gå i gang i Ryhaven afhænger af Landsbyggefonden og dens prioriteringer. Vi kan kun henvende os og spørge, hvordan det går med vores ansøgning for Ryhaven,” siger Else Christensen med en beklagende håndbevægelse.
Else Christensen bor i Præstehavens afdeling 2 i det sydlige Hasle ved Viborgvej. Her er hun formand for afdelingsbestyrelsen. Og her er hun svært godt tilfreds med at bo.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.