Nogle unge falder fra, inden de får afsluttet en ungdomsuddannelse. Eller de kommer slet ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan betyde, at de ikke får den uddannelse eller det arbejde, de drømmer om.
1-årigt forløb med individuel uddannelsesplan
Til de unge tilbyder College Århus et 1-årigt forløb, der kvalificerer til at få en ungdomsuddannelse på gymnasium, handelsskole HF, HTX eller HHX.
Unge mellem 15 og 25 år kan sammen med College Århus lægge sin helt egen uddannelsesplan bestående af moduler, der leder frem til at blive optaget på en ungdomsuddannelse og til at gennemføre sin ungdomsuddannelse.
Plan med udgangspunkt i egne behov
Det 1-årige forløb på College Århus tager udgangspunkt i den enkelte unge og hendes eller hans behov. Det kan være faglige behov som forbedring af det faglige niveau i skolefag. Det kan være behov for styrkelse af sociale og personlige kompetencer, der er nødvendige for at klare en ungdomsuddannelse. Og det kan være behov for udbygning af kendskabet til uddannelsessystemet, erhvervslivet eller samfundet.
College Århus samarbejder med VUC, Sprogcentret og daghøjskoler om undervisning i skolefag. Derved kan den unge gå til eksamen i fag på 9/10 klasses niveau, der er nødvendige for at komme ind på den ønskede ungdomsuddannelse.
Behov for personlige og sociale kompetencer og indsigt i arbejds- og samfundsforhold kan opnås ved erhvervspraktik, fritidsjob, ophold på produktionsskole eller daghøjskole.
Det hele kæders sammen af støtte og vejledning fra College Århus og af ugentlige fællesmøder med de andre unge på College Århus.
Forløbet slutter med beviser for hvert af de gennemførte fag eller moduler og med et samlet bevis, som giver adgang til ungdomsuddannelsen.
Optagelse på College Århus
College Århus’ projektkoordinator Lone Aunsbjerg holder til på Hasle Skole. Hun kan kontaktes på tlf. 61607906 eller lone.aunsbjerg@collgeaarhus.dk.
Optagelse på College Århus kan også søges gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning tlf. 89405975 eller Vejledningscenter for Uddannelse og Arbejde tlf. 86256185

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.