“Århus Vest mangler akut væresteder og fritidsaktiviteter i forhold til andelen af børn og unge i området. Vi vil arbejde for, at der etableres flere tilbud og bedre væresteder for foreninger og fritidsaktiviteter i området på lige fod med det øvrige Århus.”
Det siger byrådsmedlemmerne Bünyamin Simsek og Ali Nuur fra partiet Venstre i en kommentar til Aarhusvest-portalen.
Lige muligheder og tilbud til børn og unge uanset bopæl
I et debatindlæg i Århus Stiftstidende den 25. marts slog Bünyamin Simsek og Ali Nuur til lyd for at sikre, at der “— er lige muligheder og tilbud til børn og unge i Århus”.
Af tidligere artikler på Aarhusvest-portalen fremgår, at fritidsaktiviteter i Vestbyen er underprioriterede i forhold til det store antal børn. Portalen spurgte de to byrådsmedlemmer, om de mener, at børn og unge i Vestbyen får den støtte og hjælp, de har brug for, på linie med andre dele af Århus.
Bünyamin Simisek og Ali Nuur svarer videre i deres kommentar:
“Vi ønsker ikke, at unge skal forskelsbehandles på baggrund af bopæl. Derfor er vi imod at særbehandle unge i Århus. Vestbyen har på baggrund af beboersammensætning og sociale forhold specielle problemer, som skal/kan løses.

Det kræver et aktivt forældreansvar, hvor samfundet må skabe rammerne og støtte op.

Vi har arbejdet for Helhedsplanen og støttet denne med millioner af kroner, som vil komme alle i Vestbyen og ikke mindst hele Århus til gavn.

Sporene fra 90’erne skræmmer
 At tilbyde unge i Vestbyen billige tilbud og hjælp til at finde job alene på baggrund af deres bopæl og uden at se på familiernes indkomst mener vi er en fejlslagen politik, som har været gennemprøvet op i gennem 90´erne. Positive resultater er der ikke mange af. Problemer skubbet frem som en bølge er massive, fordi der har været berøringsangst mod at debattere. Vi tør og vil.
Positiv særbehandling og adskillelse af unge i dem og os gavner ikke vores by´s fremtid. Det forstærker adskillelsen og skaber ikke sammenhængskraft.

Derfor skal vi løfte i områder, der mangler tilbud. Men vi skal også sikre, at vi vil noget for alle unge i Århus og ikke kun Vestbyen. Prisen for det modsatte kan blive, at vi også får en Nordby, som skal have positiv særbehandling.”

 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.