“Århus Kommunes Børnekulturhus holder til på Brobjergskolen i Midtbyen, men vi er opsøgende i forhold til bydele, hvorfra vi ikke har set børn i længere tid,” fortæller Astrid Guldhammer på et møde i Globus1.
Kunstformidling for børn
Børnekulturhuset har til formål at formidle kunstarter som musik, teater, dans og billedkunst til børn.
Astrid Guldhammer understreger to vigtige ting som forudsætninger for Børnekulturhusets arbejde: Børn kan spejle sig selv og deres virkelighed i kunsten, og kunst kan være en mulighed for, at børn kan udtrykke sig med succes.
Børnekulturhusets arbejde blander kunstnerisk professionalisme med pædagogik i bestræbelsen for at udvikle kreativitet hos børnene. Det sker ved at møde børnene, hvor de er, og hvorfra de kan hente en succesoplevelse ved at udtrykke sig i musik, dans, teater eller billeder.
Også projekter og støtte til arrangementer i Århus Vest
“Vi har lokaler og gode udfoldelsesmuligheder på Brobjergskolen mellem Føtex og Musikhuset,” påpeger Astrid Guldhammer: “Men vi støtter også aktiviteter andre steder i Århus, og naturligvis også i Århus Vest.”
Børnekulturhusets projekter kan inddrage lokale institutioner som f.eks. skoler. Astrid Guldhammer beretter med stor begejstring om Sødalsskolens deltagelse i projekt ’Bydetektiver’ sammen med skoler i andre bydele. Eleverne gik på opdagelse i deres egen bydel for at finde kvaliteter. Det var de gode til på Sødalsskolen, og eleverne kunne også fremlægge fine forslag til forbedringer i eget område på projektets udstilling i rådhushallen.
Og Børnekulturhuset kan støtte lokale institutioner, foreninger og andre, der vil holde kulturelle arrangementer for børn. Betingelsen for økonomisk støtte fra Børnekulturhuset er, at der deltager en professionel kunstner eller kulturarbejder i arrangementet. Kunstneren skal både være en anerkendt kunstner og god til børn. Støtten kan være på halvdelen af kunstnerens honorar.
Vil du være med til at hente midler fra Børnekulturhuset til Vestbyen, kan du kontakte Astrid Guldhammer på tlf. 89404878 eller på email asg@aarhus.dk.
Se også www.Boernekulturaarhus.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.