“Man bliver det, man får at vide, man er.” Det blev sagt i en workshop for voksne på det store borgermøde om ’Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup og Toveshøj’ med 500 deltagere lørdag den 29. marts i Globus1.
Resultater fra borgermøde
Inge Kjærgaard fra Samvirket i Gellerup og Toveshøj har samlet resultaterne af drøftelserne mellem de voksne deltagere. Hun fremlægger nogle af disse resultater ved et arrangement i Globus1 i en møderække om ’Kulturmøder på tværs af nationalitet’.
“Der blev efterlyst mentorordninger og møder mellem forældre og erfarne voksne,” fortæller Inge Kjærgaard og fortsætter: “Mange var virkeligt meget optaget af forældres ansvar for at støtte og vejlede deres børn.”
Opbakning til at gribe ind
Inge Kjærgaard oplevede opbakning til formål med projekt ’Godt børne- og ungdomsliv’, nemlig at voksne er gode rollemodeller, og at voksne griber ind: “Det blev f.eks. påpeget, at voksne også er rollemodeller, når de bagtaler andre. Og det blev sagt, at man kan være ansvarlig i hverdagen uden nødvendigvis at være aktiv i frivilligt arbejde. Der var en god diskussion af forslaget om, at alle griber ind, hvis de ser nogen, der er ved at gøre noget forkert. Som nogen gjorde opmærksom på, skal der måske ikke så meget til. Det kan være nok at stoppe op og kikke uden nødvendigvis at sige noget, altså blot vise børnene, at man er der som voksen.”
Børn truer med kommunen!
Det kom frem, at børn kan skræmme deres forældre fra at opdrage på dem ved at true med kommunen. Mange forældre tror, at forbud mod at slå børn også forhindrer, at der kan bruges andre sanktioner over for børn i opdragelsen.
Bro over kløfter gennem samtale
Der er ikke kun kløfter mellem andre etniske grupper og danskere. Arabere og somalier isolerer sig også i forhold til hinanden. Der er behov for samtaler mellem forældre i det daglige på tværs af kulturer. Og det begynder nok bedst i de enkelte opgange.
– og så er der altså også lige:
Brug for toiletter ude i området, fordi det kan tage alt for lang tid for børnene at nå hjem og op i lejligheden!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.