Århus er den første kommune i landet, der har etableret et boligsocialt fællessekretariat. De almene boligorganisationer står bag fællessekretariatet.
Det Boligsociale Fællessekretariat initiativtager til ‘Beboereaktive på tværs’
“Det er nyt, at alle boligorganisationer kan arbejde sammen på den måde,” oplyser Ole Malthesen og fremhæver som en væsentlig årsag hertil Århus Kommunes aktive medspil. Ole Malthesen, der med adresse i Brabrand bor i Århus Vest, er netop blevet medlem af en styregruppe for projektet ’Beboeraktive på tværs’, – sat i søen af Det Boligsociale Fællessekretariat.
Netværk med 100 deltagere
Ifølge Ole Malthesen er målsætningen for ’Beboeraktive på tværs’ at skabe et netværk for beboeraktive med interesse for det boligsociale arbejde: “Vi håber på at kunne nå op på 100 aktive i netværket i løbet af de fire år, der er givet bevilling til projektet. Det er vores ambition at nå 50 allerede i 2008.”
Første arrangement i Kulturhus Herredsvang
Der skal holdes netværksmøder på skift i de forskellige bydele for at skabe overblik over de boligsociale tiltag til gensidig inspiration. Det er planen at holde et arrangement hvert kvartal. Det første arrangement finder sted i Kulturhus Herredsvang, hvor der bliver lejlighed for beboeraktive fra hele Århus at se huset og at høre dets leder Susanne Bøgelund fortælle om huset muligheder og aktiviteter. Det sker tirsdag den 20. maj kl. 17-19. Tilmelding senest fredag den 16. maj hos Det Boligsociale Fællessekretariat på fs@fs-bydele.dk eller tlf. 87340002.
Styregruppen har planlagt at starte efteråret med et arrangement, hvor en repræsentant fra Skanderborgfestivalen fortæller om deres erfaringer med at få fat i mange frivillige.
’Beboeraktive på tværs’ har et budget på 300.000 kr. for de fire år, der foreløbigt er givet bevilling til. Pengene skal bruges til foredragsholdere, ekskursioner og evalueringer.
Vil du vide mere
Ole Malthesen er en af de fem i en styregruppe for projektet. Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet eller i at deltage i netværket, er du velkommen til at kontakte Ole Malthesen på tlf. 86262552.
Se mere om ’Beboeraktive på tværs’ på www.bydele.dk under menuerne ’Projekter’ og ’Aktiviteteskalender’.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.