Ældre fra etniske minoriteter i Danmark er på vej ind i ældreplejen, men der er ikke meget viden om dem. Det satte to lærere ved Ergoterapeutuddannelsen i Århus sig for at gøre noget ved. Og på et møde i Globus1 fremlagde de deres resultater fra undersøgelse af ældre mænds ønsker til deres hverdagsliv for en stor forsamling af interesserede tilhørere.
Forskelle er der måske slet ikke eller kan bunde i andet end etnicitet
Janna Sylvestersen og Ane Andersen advarede imod at overvurdere etnicitet som årsag til forskelle. Janna Sylvestersen nævnte som eksempel fokusering på en del etniske kvinders vægring mod at lade sig undersøge af en mandlig gynækolog. Men faktisk foretrækker også en stor del af danske kvinder en kvindelig gynækolog. Køn kan altså være af større betydning end etnicitet. Og hvor etnicitet gør sig gældende, har det ikke nødvendigvis samme betydning for alle af såkaldt ’anden etnisk oprindelse.
Ældre mænd ikke så forskellige endda 
Danske mænd ønsker sig typisk et hverdagsliv i en ældreinstitution, der ligner deres arbejdsliv. De vil bruge deres færdigheder og have et formål med det. De vil være med i planlægning og gennemførelse. De har brug for fysisk aktivitet. De vil være sammen med hinanden, og de vil have magt og indflydelse.
Ane Andersen fortæller, at de ældre tyrkiske, bosniske og tamilske mænd, der deltog i deres undersøgelse også gerne vil spørges, og at deres ønsker til et ældreliv er meget lig danske mænds. Men de viger tilbage fra magt og indflydelse. Det tilskriver Janna Sylvestersen og Ane Andersen smertefulde erfaringer fra systemer med magtmisbrug og en tilbageholdende taknemmelighed over for det danske samfund.
Flere ens behov, men —
“Giv de ældre mænd – uanset dansk eller anden etnisk baggrund – roller og funktioner med anerkendelse for det, de er. Kombineret med tilbud om fysiske aktiviteter og mandlige fællesskaber,” konkluderer de to ergoteraputer: “Men vær opmærksom på behov for personlig invitation til etniske minoriteter, som ikke er vokset op med ’indkaldelse’ som et velkendt element i dansk foreningskultur.
“Anerkend og støt nationale fællesskabsgrupper af ældre mænd i erkendelse af, at mange etniske minoritetsældre ikke har en jordisk chance for at lære dansk!” fremhæver Janna Sylvestersen.
Ældresagen mangler besøgsvenner
Fra salen efterlyser Birte Vixø fra Brabrand frivillige besøgsvenner til etniske minoriteter. Birte Vixø er frivillig leder af Ældresagens program for multietnisk samarbejde. Interesserede er meget velkomne til at kontakte Birte Vixø på tlf. 28295809.
Se www.aeldresagen.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.