Århus Kommune blæser til kamp mod skraldet – i Midtbyen!
Rådmand Peter Thyssen har sat sig i spidsen for en storstilet kampagne for en renere by – eller i hvert fald en renere Midtby!
Der er udformet et manifest for kampen mod skraldet. Manifestet udpeger tre indsatsområder, nemlig Midtbyen, indfaldsveje og parker, samt storskrald (i Midtbyen!).
Invasion af skrald
Manifestet nævner en rækker former for skrald, der har invaderet byen (læs: Midtbyen!): Gratisaviser, cigaretskodder, burgerbakker, rester af fastfood, engangsbægre, dåser, engangsgriller, hundefterladenskaber, flasker, kasserede møbler og udtjente husholdningsapparater. Den slags er måske også set i Vestbyen?
Vestbyen måske med til næste år
Kampagnen indebærer bl.a., at borgere på hjemmesiden www.tilkampmodskraldet.dk kan anmelde skrald, der ligger og flyder. Hertil kan også sendes ideer til bekæmpelse af problemer med skrald. Og hjemmesiden modtager både tekst, foto og video om affaldsproblemer.
Aarhusvest-portalen har spurgt kampagneleder Andrea Rose, om der kun er interesse for at få anmeldelser af affaldsproblemer i Midtbyen: “Kampagnen er netop startet, og indsatsområdet er foreløbigt Midtbyen,” fortæller Andrea Rose, “til efteråret vil vi udvide kampagnen til parker og indfaldsveje. Vi tager skam imod forslag og ideer til løsning af affaldsproblemer også i Vestbyen, men jeg kan ikke love en opfølgning på nuværende tidspunkt.”
Andrea Rose vil ikke udelukke, at der allerede til næste år kan ske en udvidelse af kampagnen til f.eks. også Vestbyen: “Det afhænger af kampagnens udvikling og af de økonomiske resurser fra sponsorater og private bidragydere ud over de kommunale bevillinger.”
Erfaringer at trække på
Andrea Rose er i fuld gang med at indsamle erfaringer om løsning af affaldsproblemer fra andre byer i og uden for Danmarks grænser. De erfaringer er hun indstillet på at give videre, hvis man kontakter hende på tlf. 89406071.
Som et led i kampen for en renere by vil kommunen i weekenden den 2.-5. maj undlade at feje og indsamle skrald i Midtbyen. Det betyder, at der mandag morgen vil ligge fire tons affald på gader og stræder i Midtbyen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.