På en konference om etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv spiller Århus Vest en hovedrolle i kraft af oplæg fra Sonja Mikkelsen. Hun taler på baggrund af sine tidligere erfaringer som sekretariatschef for Urbanprojektet, der løb i Århus Vest i perioden 2002-2007.
Også Murat Kilic fra foreningen Millennium IT i Århus Vest var med til at præge konferencen med et oplæg i en af de fire workshop. 
Sonja Mikkelsen er nu projektleder for Århus Kommunes indsats i de udsatte bydele. Her arbejder hun med helhedsplaner, hvoraf helhedsplanlægning for Gellerup og Toveshøj er den første opgave.
Positive erfaringer fra Århus Vest
I sit oplæg deler Sonja Mikkelsen flittigt ud af sine – overvejende positive – erfaringer fra sit arbejde med Urbanprojektet i Århus Vest.
Sonja Mikkelsen understreger meget kraftigt betydningen af borgerinddragelse. Og hun påpeger vigtigheden af at gå på tværs. Projekter, aktiviteter og alt muligt andet, der sættes i gang, skal samle aktive og deltagere fra forskellige etniske grupper, fra begge køn, fra så mange aldersgrupper som muligt, på tværs af opdeling i offentlig og privat virksomhed osv.
Netop aktiviteter på tværs giver kvalitet og integration, og tværgående netværk skaber ny aktivitet
Få danskere med i frivilligt arbejde
Presset af et spørgsmål fra salen må Sonja Mikkelsen indrømme, at det i Urbanperioden kneb med af få danskere i Vestbyen med i det frivillige foreningsarbejde.
Under frokosten taler Aarhusvest-portalen med Susanne Schmidt Sørensen, der har erfaring fra sit arbejde i Folkeinformation på Gellerup Bibliotek og i Kulturhus Herredsvang.
Susanne Schmidt Sørensen bekræfter som sin oplevelse, at der mangler danskere i Vestbyens foreninger, og at de fleste foreninger i Vestbyen er etniske uden dansk islæt.
“Ved et typisk møde i Vestbyen får danskere løn, mens deltagere af anden etnisk oprindelse er frivillige,” konstaterer Susanne Schmidt Sørensen nøgternt som hendes iagttagelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.