Lørdag den 23. februar holdt Rosenhøj en workshop for beboerne, som handlede om, hvordan det nye Rosenhøj skal se ud. For at sætte gang i tankerne og idéerne startede dagen med et foredrag af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.
Anne-Marie Dahl begyndte sit indlæg med et citat af Henry Ford fra 1905 om konstruktionen af Ford T:
”Hvis jeg havde spurgt kunderne, hvad de ønskede sig, havde de sagt –en hurtigere hest.”
Nogle tendenser i tiden
En af de ting, der kendetegner udviklingen, hvis man skal forsøge at se bare 10 år frem, er en hurtigt accelererende udvikling i de teknologiske muligheder – muligheder, som vi i dag har svært ved at forestille os. Det, at udføre en arbejdsopgave, er ikke længere betinget af at være tilstede på en given adresse. I fremtiden er vi via mobiltelefoner og computere online hele tiden.
En anden udviklingstendens er, at samfundet bevæger sig fra at være et informationssamfund til et følelsessamfund, vi bevæger os fra hjerne til hjerte. Vores forbrugsmønster vil blive styret af følelser, omsorg og den gode historie.
En tredje tendens er en øget individualisering – livet skal føles godt hele tiden for mig. Vi vender Maslows behovspyramide på hovedet. Selvrealisering og anerkendelse er det, der i dag fylder mest, mens de fysiske behov og behovet for sikkerhed og tryghed betragtes som selvfølgeligheder.
Nogle eksempler på disse påstande kan fx være vores krav til selv at vælge, hvilken institution og hvilken skole vores børn skal gå på, og hvis vi bliver syge, ønsker vi også selv at vælge, hvilket sygehus vi vil behandles på.
Det er også sigende at læse teksten ”smagen af god tid” i en Føtex annonce for koldhævet franskbrød. Eller for Antonius grisen, hvor det hedder; ”glade grise smager bedre.” Følelserne og den gode historie spiller en større og større rolle – vi køber ikke bare et par Levi’s jeans – nej vi køber historien om guldgraveren i det nordvestlige USA for 150 år siden.
Hvad betyder det for fremtidens boligområder
Hvordan tager vi så bestik af denne udvikling, når vi skal planlægge fremtidens boligområder. Man kan sige, at udviklingen peger i flere retninger.
I dag er kernefamilien tømt for funktion og er derfor ikke en nødvendighed, men et valg, det betyder, at parforhold opløses, så antallet af singler stiger., det peger i retning af flere mindre boliger. Børn i dag er projektbørn, som også efter en eventuel skilsmisse har to forældre, det betyder, at singler har brug for plads til børnene. Ældre bliver rigere og rigere, det betyder et krav om større seniorboliger, som også opfylder et behov for luksus.
Arbejde og fritid smelter mere og mere sammen, arbejdet bliver i fremtiden i stort omfang udført fra boligen, boligen skal altså indrettes til også at fungere som arbejdsplads. Det vil samtidig tilføre nyt liv i boligområdet, og dermed også stille krav til boligområdernes multifunktionelle indretning til en blanding af bolig, erhverv og fritid.
Der er mange ting at tage stilling til, når Rosenhøjs fremtid skal planlægges. Nogle få nøgleord kunne være; tid, natur, teknologifri zoner, nærvær og tryghed. Men som Anne Marie Dahl sluttede sit indlæg:
 ”Tag hellere initiativet, end det der kommer af sig selv”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.