Rokaden på institutionsområdet, som vi skrev om forleden, har ikke taget den kommende helhedsplan i ed. For først skal det store forkromede overblik tages, idet det skal danne grundlag for den kommnende helhedsplan.
En gruppe bestående af kommunale medarbejdere og repræsentanter for boligorganisationerne er gået i gang med at skabe et overblik over, hvilke aktiviteter der allerede er i Viby Syd området:

  • Hvordan ser beboersammensætningen ud?
  • Hvor mange børn og unge er der i området
  • Hvad er der af kommunale institutioner.

Kort sagt, der skal skabes et samlet billede af området. Dette analysearbejde skal så danne grundlag for den kommende borgerinddragelse og den endelige udarbejdelse af en helhedsplan.
Kommunen: nye bud på funktioner
Sonja Mikkelsen, der som kommunens projektleder for indsatsen i udsatte bydele, er en central person i udarbejdelsen af helhedsplanen, udtaler:
”En af opgaverne med at udarbejde helhedsplanen er bl.a. at analysere på, om der er en tilstrækkelig indsats og kapacitet til at rumme områdets børn og unge i fremtiden – især i fritiden. Det samme gælder de øvrige befolkningsgrupper, f.eks. de gamle – er der plads til dem?” siger hun og tilføjer:
”Helhedsplanen kommer således til at rumme bud på nye funktioner, der med fordel kan etableres i området, ligesom ændringer af infrastrukturen og anvendelse af bygninger – både de tomme og de fyldte –  i området vil indgå”.
Noget kunne altså tyde på at den rokade på institutionsområdet, vi beskrev forleden ikke er helt på plads og afklaret med arbejdsgruppen for udsatte bydele i borgmesterens afdeling, men er helt afhængig af , hvilke fremtidige behov det igangværende analysearbejde afdækker.
Viby Syd skal være attraktivt for tilflyttere
Helhedsplanen skal også give svar på, hvordan hele området bruges bedst til gavn for borgerne, der bor i Viby Syd området, så det også kan blive attraktivt for andre at flytte dertil. Derfor er det kommunens ønske, at alle, der enten bor, arbejder eller på anden måde har tilknytning  til området inddrages i udviklingsarbejdet.

Som første del i borgerinddragelsen afholder Århus Kommune en workshop for hele området allerede onsdag den 18. juni kl. 19.00-22.00 i Søndervangskolens aula. Et arrangement vi vil omtale nærmere, når det endelige program er på plads.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.