Nordgårdsskolen skal anvendes til børneinstituitoner. Det er kommunens plan, som blev fremlagt på et borgermøde tirsdag.
”Bygningerne er for gode til at rive ned. Det gælder om at komme i gang med 1. etape hurtigt muligt, så de ikke kommer til at stå tomme,” sagde Anders Bové fra kommunen, ”men på længere sigt har vi mange visioner. Børnehaver og dagpleje fra Gudrunsvej, Bentesvej og Sigridsvej flytter ind om et halvt år, og der bliver fællesarealer i midten.”
Ellers ændres ikke ret meget udvendigt, men der sættes hegn rundt omkring. Her bliver virkelig plads til børnene. Visionerne består i en række af mindre huse, om- og tilbygninger, så alle institutioner får forskellighed, stisystemer og torvedannelser og specielle aktiviteter. Det skal være en børne- og ungeby på deres præmisser.
Birgitte Armstrup Jensen forklarede, at lokalplanen skal ændres, før end en permanent ændring kan sættes i værk. Det kan først være på plads i 2010.Lokalerne skal lejes ud i den mellemliggende periode.
Nye idéeer
Formålet med borgermødet var at indhente nye idéer. Sonja Mikkelsen, der er konstitueret sekretariatsleder for Helhedsplanen, forklarede, at ændringerne er et led i Helhedsplanen, der har til formål at gøre området til et aktiv for hele Århus.
”500 arbejdspladser skal flyttes herud inden 2015. Her skal være uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, og et byliv skal kunne udfolde sig. Kommunen og Brabrand Boligforening ønsker en bredere beboersammensætning i området.” Hun opfordrede beboerne til at bruge borgermødet til at komme med nye idéer.
Ikke kun for børn
Opfordringen blev fulgt af Hanne Foged, der bl.a. kom fra FOFs projekt ”Hava” i Globus, der er et projekt om pædagogik og information for kvinder. Hun foreslog således, at værkstedsbygningerne brugtes til afgrænsede aktiviteter, om aftenen kunne her være aftenskole, køkkenet kunne bruges til kurser, som førte frem til hygiejnecertifikat og netværk for kvinder på barsel kunne opbygges.
Efter nogen debat kunne kommunen gå videre med sine overvejelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.