Generalforsamlingen var stilfærdig, men Gellerup Fællesråd står bag mange aktiviteter.
Helle Hansen fra afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken forklarede, at fællesrådets opgave er at være sparingspartner over for kommunen: ”Vi får også lidt støtte og har høringsret. En del institutioner, foreninger og enkeltpersoner er medlemmer, men vi har ikke vildt mange medlemmer”.
På generalforsamlingen var bl.a. repræsentanter for Klubberne i Gellerup, Brabrand Oplysningsforbund, Menighedsrådet, tre afdelingsbestyrelser i Brabrand Boligforening og Socialdemokratiet til stede.
Fællesrådet samarbejder til mange sider
Helle Hansen oplyste i årsberetningen, at fællesrådet havde medvirket til en række aktiviteter for beboerne. De fire fællesråd i Hasle, Gellerup, Brabrand og Herredsvang havde samarbejdet om Urbanprojektet, afholdt workshops i foråret og i forbindelse med et image- og kvarterløft er oprettet Det boligsociale Fællessekretariat, der står bag borgerportalen. Som det seneste er stiftet et tværgående samarbejde mellem boligforeningerne. Foreløbig har 25 resursestærke mennesker meldt sig som frivillige.
Fællesrådets største indflydelse ligger imidlertid på de grønne områder og trafikforholdene. Trafikken på Hejredalsvej, Sigridsvej, Dortesvej og Edvin Rahrsvej følges nøje. Walid rejste problemet med de mange ulykker ved Bazaren som følge af den dårlige lysregulering ved tankstationsgrunden.,   
Det fremgik af regnskabet, at kommunen havde ydet støtte til arrangementer efter ansøgning.
Mødet blev gennemført på tre kvarter. To nye deltagere blev spurgt om, hvordan det var første gang at være til møde i Gellerup Fællesråd. Det blev der ikke rigtig givet noget svar på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.