Ved et arrangement på Århus Rådhus onsdag eftermiddag modtog repræsentanter for “Unge 4 Unge” Århus Kommunes Integrationspris 2008 på 15.000 kroner.
Prisen blev overrakt af borgmester Nicolai Wammen, der roste det kriminalitetsforbyggende projekt for det store arbejde, de unge laver i Vestbyen.
“Både kollektivt og individuelt fungerer de unge som forbilleder for god opførsel blandt yngre og jævnaldrende i lokalområdet Århus Vest”, roste borgmesteren, der selv flere gange har besøgt Unge for Unge. Og hver gang er han blevet meget imponeret af de unges engagement og det store arbejde, de gør for byen.
“Det er en indsats, der gør mig stolt af at være århusianer”, sagde Nicolai Wammen.
Udvikling og forståelse
En større delegation af repræsentanter fra Unge 4 Unge havde taget turen med på rådhuset. Og alle de unge sad placeret i byrådets stole, mens arrangementet foregik.
I begrundelsen for at udpege Unge 4 Unge fremhævede borgmester Nicolai Wammen blandt andet følgende:
“At indsatsen i særdeleshed er rettet imod at undgå, at børn og unge begår kriminalitet, så alle, såvel børn som voksne, kan føle sig trygge i lokalområderne. Og at projektet i høj grad bidrager til de frivilliges egen personlige udvikling og selvforståelse”.
“Unge 4 Unge” har også i en årrække haft et samarbejde med Sporvejene om at skabe ro i bybusserne. Det er blandt andet foregået ved, at de unge patruljerer på udvalgte ruter i perioder, hvor der har været særligt meget uro. Og endelig har Unge 4 Unge også iværksat forskellige kampagner, som for eksempel “Stop vold” og “Forbud mod knive og misbrug”.
Projektet “Unge 4 Unge” har til huse i Socialcenter Vest .
En ekstra indsats for integrationen
Integrationsprisen er indstiftet af Århus Byråd med det formål at hædre århusianske virksomheder, som har ydet en særlig indsats for at styrke flygtninge og indvandreres beskæftigelsessituation – eller som har gjort sig særlig bemærket i holdningen til integration på arbejdspladsen. Integrationsprisen vil også kunne tildeles enkeltpersoner, som enten har gjort en ekstraordinær indsats for andre eller for selv at blive integreret.
Prismodtageren er udpeget af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Integrationsrådet i Århus Kommune, LO, Dansk Arbejdsgiverforening samt Århus Kommune.
De øvrige nominerede var Fritids- og Ungdomsskoleleder Anders Glahn, som også på fineste vis repræsenterer Vestbyen. Og MidtTrafik, tidligere Århus Sporveje, som blev nomineret for virksomhedens flotte arbejde med at skabe integration på arbejdspladsen blandt andet via et projekt med vejledere til nye chauffører.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.